Új Symposion: konferencia-felhívás

[Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban 2018. március 8., Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum – Ferenczy Múzeum


Jelentkezési határidő: 2018. február 7., éjfél
Jelentkezni a konferenciára egy, szóközökkel együtt max. 2.000 karakter hosszúságú absztrakt beküldésével lehetséges. (A távolabbról érkező előadóknak szükség esetén tudunk Szentendrén szállást biztosítani.)
Az absztraktokat a következő címekre kérjük megküldeni:

Szilágyi Zsófia Júlia, az Irodalmi Osztály vezetője, julia.szilagyizsofia@muzeumicentrum.hu
Véri Dániel, tudományos titkár, daniel.veri@muzeumicentrum.hu
Az absztraktok elbírálásának határideje: 2018. február 10.
Az elbírálást a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai végzik. A nyertes absztraktok szerzői előadást tartanak a konferencián, számukra a múzeum tiszteletdíjat fizet, amelyről szerződést köt az előadókkal.

Az Új Symposion című vajdasági folyóirat történetét, értékeit, értékteremtő törekvéseit, grafikai és látványfrissességét bemutató kiállításhoz (Ferenczy Múzeum, 2018. február 10. – 2018. április 27.) kapcsolódóan hirdetjük meg a Néző•pontosítás konferenciasorozat következő konferenciáját [Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban címmel. Az Új Symposion történetét, irodalmi és képzőművészeti hozadékát, eredményeit feldolgozó kiállítás Magyarországon eddig háttérbe szorult, kevéssé ismert és feldolgozott témát jár körül (kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia).
A lapban erősen jelentkező, tágan értelmezhető vizualitást tematizáló címmel összhangban célunk a lap és a hozzá kötődő szerzők, szerkesztők, elméleti szakemberek, képzőművészek munkásságát nemcsak az irodalom, irodalomelmélet, hanem a művészettörténet felől is tanulmányozni. Fontosnak tartjuk a folyóiratnak és a hozzá kapcsolódó nemzedékeknek éppen azt a sajátosságát kiemelni, ahogyan a kép és szöveg egymást erősítve, sajátos szimbiózisban teremtett egyedi, új lehetőségeket.

Olyan előadásokat várunk, amelyek
• a vajdasági magyar irodalom meghatározó orgánumát a magyarországi irodalom- és művészettörténet kontextusában vizsgálják
• az Új Symposiont mint kezdeményező, a vajdasági és jugoszláviai kortárs művészetet támogató, elősegítő, a vizuális, multimediális tendenciákat erősítő műhelyként mutatják be
• az Új Symposionnal párhuzamos, rokon törekvésű lapokat, folyóiratokat és kapcsolataikat vizsgálják
• az Új Symposiont támogató, ahhoz csatlakozó, kevésbé ismert képzőművészek, művésztelepek, művészcsoportok lapbeli recepcióját ismertetik
• az Ifjúsági Tribün és az Új Symposion szerkesztőségének együttműködését, törekvéseiknek átfedését térképezik fel
• az folyóirathoz kapcsolódó irodalmi, és/vagy képzőművészeti alkotókat/alkotásokat mutatnak be

A konferencia megvalósulását az NKA támogatja.

Néző•pontosítás konferenciasorozat
A Ferenczy Múzeumi Centrum Irodalmi Osztálya a Szöveg és kép viszonyának újszerűsége a régi Mozgó Világ folyóiratban (1975—1983) című rendezvényével 2017-ben elindította a Néző•pontosítás című konferenciasorozatát, melynek alapvető szempontja, hogy mindig még élő, látogatható kiállításhoz kapcsolódóan kerüljön megrendezésre. Az irodalommal párhuzamosan a vizuális művészetek, az intermediális kérdésfeltevések felé nyitott kiállításokhoz igazítva, a megvalósulás aktualitását kiaknázva a konferenciák tematikája is szöveg és vizualitás kapcsolódásának, egymásra hatásának, érintkezésének, közös törekvéseinek a vizsgálata.

5636