<< Vissza

PROGRAMOK
 
4 éves kortól várjuk a gyermekeket, diákokat, fiatal felnőtteket az életkori sajátosságokhoz és a csoportok igényeihez igazodó foglalkozásokkal. Az élményközpontú órákon a vizuális kultúra alapfogalmainak, sajátosságainak megismerésén túl a kritikai gondolkodás, az együttműködési képesség és az érzékenység elősegítése és fejlesztése áll a középpontban. A kreatív foglalkozásokon – az adott kiállításhoz kapcsolódóan – a különböző képzőművészeti technikákban való jártasság elmélyítése a célunk.
 
A foglalkozások ára: 500 Ft/fő
 
Érdemes a foglalkozások előtt egy héttel előre bejelentkezni.
A foglalkozások egyénileg is látogathatók.
A foglalkozások időpontja korosztályonként változó.
A helyszínek a kiállításoktól és az adott foglalkozástól függően változnak.
 
Szeretettel várjuk a pedagógusok jelentkezését az alábbi telefonszámokon, illetve webes elérhetőségeken:
Csillag Edina: 30/694-3858,
György Gabriella: 20/488-1851
e-mail: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
https://www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrum
 

 
4–8 éveseknek: mozgás és kreativitás
 
A legkisebbeket az élménypedagógiai eszközökkel vezetjük rá alapvető képzőművészeti fogalmakra és technikákra. Játékos, felfedező módon adunk ismereteket a művekről, a múzeumról és a múzeumba járásról. Fejlesztjük a nagymozgásokat és a finommotorikus mozgást, az elmélyülésre való készséget. A korcsoporton belül is differenciálunk: az apróságoknak több játékkal és alkotással kevesebb ismeretet adunk át, míg a nagyobbakkal hosszabb beszélgetéseket is kezdeményezünk. Fontosnak tartjuk a testtudatosság, az önismeret, az önreflexió képességének fejlesztését, a szociális kompetenciák erősítését. Teret adunk a kicsik önállóságának, kreativitásának, a felfedezés örömének.
 
A múzeumi óra időtartama: 40–45 perc, ára 500 Ft/fő
 
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.
 
Agyagozással egybekötött múzeumpedagógia foglalkozásra várjuk a legkisebbeket az alábbi témakörökben:
 
Kovács Margit Kerámiamúzeum:
 
Együtt lenni jó
Alkotó foglalkozás Kovács Margit családi jelenetet ábrázoló alkotásaihoz kapcsolódóan.
Anyám, édesanyám
Alkotó foglalkozás Kovács Margit anyaábrázolásaihoz kapcsolódóan.
Tapintható tárgyak
Alkotó foglalkozás Kovács Margit kerámiáiról készült tárgymásolatok segítségével.
Noé bárkája
Alkotó foglalkozás a bibliai történethez és Kovács Margit alkotásához kapcsolódóan.
 

 
9–13 éveseknek: kreatív műhelymunka
 
E korcsoport számára minden foglalkozáson lehetőséget adunk az elmélyült alkotómunkára, melyben nagy szerepet kap a gyerekek élénk, határokat nem ismerő fantáziája. Igyekszünk olyan technikákkal megismertetni a diákokat, amelyeket az iskolában nincs lehetőségük kipróbálni. Ám egy-egy foglalkozás jóval több valamely új technika kipróbálásánál: a műhelymunka során, az adott műalkotásokkal való megismerkedés után a beszélgetés közben felmerült kérdésekre kreatív válaszokat adunk. A cél az, hogy minden kisdiák megértse, feldolgozza a felmerült helyzeteket, átlássa a művel kapcsolatos problémákat, feloldja az ellentmondásokat önmaga számára – és az elkészült művek által újabb és újabb kérdéseket tegyen fel a művészetről, a világról, önmagáról.
 
A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
 
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.
 
Kovács Margit Kerámiamúzeum:
 
Együtt lenni jó
Alkotó foglalkozás Kovács Margit családi jelenetet ábrázoló alkotásaihoz kapcsolódóan.
Anyám, édesanyám
Alkotó foglalkozás Kovács Margit anyaábrázolásaihoz kapcsolódóan.
Tapintható tárgyak
Alkotó foglalkozás Kovács Margit kerámiáiról készült tárgymásolatok segítségével.
Noé bárkája
Alkotó foglalkozás a bibliai történethez és Kovács Margit alkotásához kapcsolódóan.
 

 
14–16 éveseknek: interaktivitás és önállóság
 
A kiskamaszok számára nagyon fontos a közösségi lét, amelyet a múzeumban is átélhetnek. A foglalkozásokon olyan demokratikus légkört teremtünk, amelyben az órát vezető múzeumpedagógus közvetítőként, támogató segítőként van jelen a művek és a diákok interakciójában. Fontosnak tartjuk a művek inspirálta vitaszituáció kialakítását, amelyben nincs egyetlen helyes vélemény, megoldás, hanem egymás mellett élő és működő értelmezések vannak. Kapcsolatot keresünk az egyéni értelmezések között, és az osztály igényeihez mérten (a pedagógussal való egyeztetés alapján) alkotunk. Az alkotómunkát legtöbbször csoportmunkában tervezzük, mely során erősödik a szociális kompetencia, a kommunikáció, a megértés és együttműködés képessége, valamint a csoportkohézió. Fontosnak tartjuk az „érzékenyítést”, a Másik különbözősége és problémája iránti fogékonyság kialakítását.
 
A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
 
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.
 
Kmetty Múzeum:
 
3D tárgyak készítése
Alkotó foglalkozás Kmetty János kubista képeihez kapcsolódóan. Geometria, térlátás, optikai csalódások.
 

 
16 éveseknek és idősebbeknek: kommunikáció és önismeret
A nagyobbak számára kisebb vizuális elemekkel átszőtt interaktív tárlatvezetéseket tartunk. A műveket aktualizáljuk – a világ és az ember nagy kérdéseiről beszélgetünk. A diskurzusba ismeretelméleti, képelméleti, művészettörténeti fogalmakat csempészünk. Az aktualizálást azért tartjuk fontosnak, hogy a művek által felvetett kérdéseken keresztül erősítsük az önreflexiós képességeket, segítsünk a diákoknak megfogalmazni és képviselni saját nézőpontjukat, ugyanakkor a mondanivalót kritikai nézőpontból is megvizsgálhassuk. Természetesen a legnagyobbaknak is tartunk olyan foglalkozásokat, ahol új technikákat ismerhetnek meg egy hosszabb alkotófolyamaton keresztül – a pedagógusokkal egyeztetve alakítjuk ki a csoporthoz legjobban illő foglalkozást.
 
A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
 
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.
 
Kmetty Múzeum:
 
Interaktív tárlatvezetés
Rendhagyó tanóra
Díjmentes lehetőséget biztosítunk a szentendrei iskolák pedagógusai számára rendhagyó tanórák megtartására a tárlatokban. Cserébe annyit kérünk, hogy az iskolában a gyerekekkel dolgozzák fel a látottakat, és az ott készült alkotásokat a múzeumban, a kiállításhoz kapcsolódóan kiállíthassuk.
 
Interaktív tárlatvezetés
Beszélgetős-vitatkozós tárlatvezetés a kiállításban.
 
Korai iskolaelhagyás prevenciója
Szeretnénk egy – akár több évig tartó–programsorozatot indítani, amelynek célcsoportja olyan szociálisan hátrányos szentendrei általános iskolás diákok, akiknél a korai iskolaelhagyás veszélye fokozottabban jelentkezik; akik kisebb eséllyel jutnak el egyénileg kiállításokra, találkoznak a képzőművészettel, akik nem jutnak el délutáni különórákra, anyagi hátrányaik miatt nem vesznek részt sportfoglalkozáson, zenei képzéseken.
Nekik szeretnénk ingyenes lehetőséget biztosítani arra, hogy havonta egy-egy alkalommal eljöjjenek hozzánk egy választott kiállításunkra, és ott részt vegyenek egy nekik szóló múzeumpedagógiai foglalkozáson.
A foglalkozásokon – a képzőművészeti technikák, alapok megmutatása és elsajátítása mellett– drámapedagógiai foglalkozásokat is tartunk, amelyekkel elsősorban a személyiségük kialakulását, a konfliktuskezelési stratégiájukat, az egyéni problémáik megoldását segítjük.
 
Ha nem szabad a szombat…
Foglalkozások egyszerre több osztály számára – egész évben egy-egy választott kiállításhoz kapcsolódóan.
 
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:

György Gabriella: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu, 20/488-18-51

Csillag Edina: edina.csillag@muzeumicentrum.hu, 30/694-38-58