Konferenciafelhívás


Az eseményt bizonytalan időre elhalasztottuk. Amint a koronavírussal kapcsolatos korlátozások enyhülnek, értesítjük a kedves érdeklődőket a konferencia pontos dátumáról.

* * *

Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében
a Ferenczy Múzeumi Centrum konferenciafelhívása

Időpont: 2020. május 4–5.

Helyszín: Ferenczy Múzeum (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)

Jelentkezési határidő: 2020. március 1., éjfél

Jelentkezni a konferenciára egy, szóközökkel együtt max. 2 000 karakter hosszúságú absztrakt beküldésével lehetséges. Az absztraktokat Szilágyi Zsófia Júlia részére, a következő címre kérjük megküldeni: julia.szilagyizsofia@muzeumicentrum.hu.
Az absztraktok elbírálásának határideje: 2020. március 16.

Az optimizmussal és lendülettel induló 20. század fokozatosan tette lehetővé, hogy a nők művészként érvényesüljenek. Ehhez azonban erős karakter, céltudatosság és szerencse kellett. A Magyar Képzőművésznők Egyesülete vagy az ellenében induló Új Nyolcak női csoportosulás megalakulása is jelzi érdekérvényesítési törekvéseiket. Új lehetőséget jelentett az iparművészet lassú, de a harmincas évekre látványos emancipálódása. Sok művésznő ezen az – ugyancsak frissen helyét kereső, autonómiára törekvő – területen találta meg a kibontakozás, érvényesülés lehetőségét. A konferencia az iparművészetben és a képzőművészetben érvényesülő háború előtti női szereplehetőségeket és életutakat állítja középpontba, kitekintéssel a háborút követő folytatásra, a továbbélés különböző stratégiáira. Mindeközben rákérdez a művészetek hierarchiájára, a kurzusművészet és a progresszív művészet toleranciájára, a szakmai referenciáltságra, de a befogadói előítéletekre is.

Aktualitást és látványos kontextust a konferenciának az újrarendezett Kovács Margit, a Duna királynője című állandó kiállítás és a Teremtés – Ferenczy Noémi művészete című tárlat (2020. február 20. – 2020. május 10.) jelent.

Olyan előadásokat várunk, amelyek a két világháború közötti időszakban

 • az iparművészet, építészet, képzőművészet területén alkotó művésznők jelentős életművét vagy azt ígérő biztató indulását mutatják be
 • a fokozatosan emancipálódó női művészképzésre és az abban részt vevő női tanárok szerepére fókuszálnak
 • a női művészeti csoportosulások, női művészeket szerepeltető kiállítások történetével foglalkoznak
 • a művésznők reprezentáltságát, elfogadottságát, a társadalmi szereplehetőségeiket tárják fel

A konferencia válogatott anyagából a Ferenczy Múzeumi Centrum – a pályázati források függvényében – tanulmánykötet megjelentetését tervezi.

Adatvédelmi rendelkezések

 • A Szervező (Ferenczy Múzeumi Centrum, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5), mint adatkezelő minden személyes adatot, amelyhez a pályázat során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.
 • A jelentkezésben feltüntetett adatok megadása önkéntes, és az adatkezelés bármelyik fázisában visszavonhatók az alábbi címen: julia.szilagyizsofia@muzeumicentrum.hu  (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
 • Az adatkezelés időtartama: 2020. 01. 20. – 2020. 05. 05.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 • Az adatkezelés célja: a pályázaton részt vevők regisztrálása és a kapcsolattartás a résztvevőkkel.
 • Az adatok törlésének határideje a konferencia zárónapja: 2020. 05. 05.
  A Szervező vállalja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. A pályázó a jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen adatkezelési rendelkezések teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait e célnak megfelelően, valamint a konferencia lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

 

A program az NKA támogatásával valósul meg.

12309