Kocsimodell


Lelőhely: Budakalász, Lupa csárda, 177. sír
Ltsz.: 61.2.35.5
Anyaga: agyag
Kora: késő rézkor, badeni kultúra (Kr.e. 3400–2900)
Tárolási hely: Gödöllő, Ferenczy Múzeumi Centrum

A késő rézkori budakalászi kocsimodell a társadalmi fejlettség szimbolikus megtestesítője. Bizonyítja a valódi szekerek létét, de jelzi a mögötte rejlő szellemi tartalmat is: a kiváltságot, a presztízst. Csak kicsinyített változatát temették el egy sírba, amelyben emberi maradványok nem voltak.

A budakalászi kocsimodell nem gyerekjáték, hanem a társadalmi fejlettség szimbolikus megtestesítője. Bizonyítja a valódi szekerek létét, de jelzi a mögötte rejlő szellemi tartalmat is: a kiváltságot, a presztízst, a különleges státuszt. Értéket jelentett a közösség számára is, így csak kicsinyített változatát temették el egy sírba, amelyben emberi maradványok nem voltak.

A Kárpát-medencéből jelenleg 18 késő rézkori kocsimodellt ismerünk. Ha mindehhez hozzáadjuk a miniatűr kerékmodelleket és az Európa nyugati és északi területein nemrégiben előkerült, valós méretű fa alkatrészeket, kocsiutakat, továbbá a sziklaművészetből feltáruló újabb és újabb ábrázolásokat, ma már az is valószínűsíthető, hogy a kocsi megalkotásának egyik legkorábbi centruma Európa is lehetett.

Lelő körülmények: 1956-ban, Budakalászon előkerült két, jól keltezhető kocsiedény egyike, az Európában mindmáig egyedülálló, nagy sírszámú, késő rézkori temető egy-egy sírjából.
Dr. Bondár Mária

1420