Szombat délutáni randevú Dumtsa Jenővel


Januártól március végéig minden szombaton 14 órától tárlatvezetést tartunk az Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920) című kiállításban. A gazdag és izgalmas kiállítást további történetekkel fűszerezzük a városról, a legendás polgármesterről, a fellendülés korszakáról.

HAGYOMÁNY ÉS EMLÉKEZET VS. HAGYOMÁNYOS EMLÉKEZET
Kende Tamás történész előadása
Házigazda: Tyekvicska Árpád történész, kurátor

A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható, de előzetes regisztráció szükséges a edina.csillag@muzeumicentrum.hu címen.

Helyszín: Barcsay Múzeum
info@muzeumicentrum.hu

5762

ÚJVIDÉKI ORFEUSZOK


A Jugoszláviában kiadott, magyar nyelvű Új Symposion egy merész, kritikai szellemű, a spontaneitást tudatosan vállaló folyóirat volt. A szerkesztőség körül kialakult, már-már mozgalommá növekvő alkotóműhely izgalmas, kísérletező irodalmi és művészeti közeget teremtett a Vajdaságban. A magyar nyelvi zárványhelyzettel küzdve, ugyanakkor a magyarországinál frissebb kulturális tájékozódást engedő jugoszláviai nyitottságot kihasználva a laphoz kötődő nemzedékek, az egymást váltó szerkesztőségek az irodalom, a vizuális kultúra és a társadalomkritika felől nézve változó hangsúlyokkal, a kultúrpolitikai elvárásokhoz és lehetőségekhez különböző vérmérséklettel igazodva formálták a lapot. Bár az Új Symposion története folytonosnak­ tűnik, a betiltásokkal, bírósági tárgyalásokkal, majd 1983-ban a szerkesztőség eltávolításával kényszerű töréseket szenvedett, a délszláv háború idején pedig végleg elfogyott körülötte a levegő.

 

A kiállítás az irodalom mellett elsősorban a lap kivételesen erős vizualitását mutatja be. A tárlaton kirajzolódik az egymást váltó szerkesztőségek arculata, megjelennek a folyóirat meghatározó szereplői, felvillannak a magyarországi kapcsolatok. Az Újvidéki Orfeuszok lehetővé teszi, hogy számot vessünk e kultúrtörténeti jelentőségű, ma is érvényes, irodalmi-művészeti teljesítménnyel.

 

 

 

5703

Régi és új álmok – Art Capital 2019


A Ferenczy Múzeumi Centrum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre). A projekt a 2019. évi az Art Capital programjához kapcsolódik.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Három különálló köztéri műalkotás létrehozása és időszakos bemutatása.

2. KERETÖSSZEG

A pályázható összeg megvalósuló művenként bruttó 900 000 Ft, amely a járulékos költségeket is magában foglalja.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

4. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el.

A zsűri tagjai:

Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész

Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója

Muladi Brigitta művészettörténész

Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője

Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész

A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2019. március 14-ig hozza meg döntését.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.

5. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs, egy pályázó több tervet is benyújthat.

6. TEMATIKA

A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak a 2019. évi Art Capital címéhez (Régi és új álmok), reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére, az ezzel kapcsolatos társadalmi és pszichikai jelenségekre, tapasztalatokra – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

7. HELYSZÍN

A Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.

8. IDŐTARTAM

A megvalósuló alkotások installálása 2019. május 10-23. között történik, a művek várhatóan 2019. szeptember 1-ig maradnak kiállítva a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

9. JOGI KIKÖTÉSEK

Az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díja fedezi, biztosítja.

Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért.

Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre:

Ferenczy Múzeumi Centrum

Igazgatói Titkárság

Szentendre

Duna korzó 25.

2000

A PÁLYÁZATI ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;

Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;

Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;

Költségvetés: Amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;

Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;

Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.

A pályaművek beérkezési határideje: 2019. február 14.

A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.

A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.

11. FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

A Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

12. A FELHASZNÁLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSA

A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2019. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

13. A TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE

A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

14. SZERZŐI és FELHASZNÁLÓI JOGOK

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában, korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói titkárságán lehet telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni.

Szentendre, 2018. december 14.

8979

ÚJ SYMPOSION: konferencia-felhívás


Irodalomtörténészek, művészettörténészek jelentkezését várjuk tavasz eleji konferenciánkra, melyet a Ferenczy Múzeumban rendezünk meg, március 8-án.

Jelentkezni egy, a szóközökkel együtt max. 2000 karakter hosszúságú absztrakt beküldésével lehetséges.
A távolabbról érkező előadóknak, szükség esetén, tudunk szállást biztosítani Szentendrén.

Itt találhatók a részletek.

5649

Halló, itt vagyunk!


A népszerű rádiós és tévés műsorvezető, Szilágyi János beszélget Péreli Zsuzsával a Lélekvándorlásaim kiállítás gyönyörű terében, 2018. február 11-én, vasárnap, 15 órakor.
Kiváló délutáni programnak ígérkezik, mindenkit szeretettel várunk!
Belépőjegy: 600 Ft.

5602

Beszélgetés és előadás dr. Vörös Győzővel


dr Vörös Győző

ókorkutató, egyiptológus, ásatásvezető, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

18 óra: IDEÁLOK® – TALÁLKOZÁSOK-ÉLETUTAK – Fiataloknak szóló
sorozatunkban bemutatkoznak érdekes szakmák, izgalmas életutak, álmaikat megvalósító emberek.

Győző életútjáról és szakmájának érdekességéről mesél.

19 óra: A szentföldi magyar ásatások a Holt-tenger keleti partján Jordániában címmel vetítéssel egybekötött beszámoló

20 óra: kötetlen beszélgetés

 

További részletek: www.frangipani.hu

A részvétel díjmentes, előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!

Tel: +36-30-488-7332, studio@frangipani.hu

5599

Kovács Margit Múzeum


Január 26-tól ismét nyitva a Kovács Margit Múzeum, hétfőtől vasárnapig, 10 és 18 óra közt.  Szeretettel várjuk a látogatókat!

5627

Szombat délutáni randevú Dumtsa Jenővel


 
Januártól március végéig minden szombaton 14 órától tárlatvezetést tartunk az Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920) című kiállításban. A gazdag és izgalmas kiállítást további történetekkel fűszerezzük a városról, a legendás polgármesterről, a fellendülés korszakáról.

A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható, de előzetes regisztráció szükséges a edina.csillag@muzeumicentrum.hu címen.
 
Helyszín: Barcsay Múzeum
info@muzeumicentrum.hu
 

5497

Szombat délutáni randevú Dumtsa Jenővel


Januártól március végéig minden szombaton 14 órától tárlatvezetést tartunk az Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920) című kiállításban. A gazdag és izgalmas kiállítást további történetekkel fűszerezzük a városról, a legendás polgármesterről, a fellendülés korszakáról.

A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható, de előzetes regisztráció szükséges a edina.csillag@muzeumicentrum.hu címen.

Helyszín: Barcsay Múzeum
info@muzeumicentrum.hu

5495