FUTUR X (10 ÉV PAPÍRKOLLÁZSAI)


Kerekes Gábor (1975 –) a papírkollázs jeles tradíciókra visszatekintő műfajának kortárs mestere. Bár eredetileg festőként végzett, az akadémikus irányzatok kezdettől fogva szűk keretet szabtak művészetének. Fantáziája évekig terjedelmes, helyspecifikus installációkban és environmentekben öltött testet, amelyekbe gyakran fény- és audioelemeket is komponált. Párizstól Isztambulig megtalálható térkölteményei aztán kinőtték a galériákat és közösségi tereket, és világokká tágultak. Ezekbe a képzeletbeli kis univerzumokba nyerhetünk betekintést immár tíz éve készülő kollázsain keresztül, amelyek időigényessége visszaidézi a művészet kézműves hagyományait. Képeinek alapegysége a bolygónyi élettér, amely jelenthet tarka épületekkel zsúfoltan nyüzsgő planétát, de egy teljes civilizációt szállító, monumentális léghajót is.

Kerekesnek kimondott szándéka munkamódszerével felhívni a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. Alkotásainak alapanyagai a lapkiadóktól kapott, bezúzásra váró sajtótermékek. Ezek képanyagát rendezi újjá a művész, eltörölve a média jól ismert vizuális nyelvezetét, és alkotva belőle felfedezésre váró, ismeretlen tájakat.

A sajtófotó eredeti jelentését annuláló és azt egy nagy egész, önmagában értelmetlen részeként újrapozícionáló gesztusa elhagyja a napjainkban divatos, (sajtó)fotó alapú alkotói stílust, és a művészet alapvető funkcióját előtérbe helyezve, megtartva szüntet meg. A FUTUR X a Derkovits-ösztöndíjas művész papírkollázsaiból nyújt átfogó válogatást.

 


861

A BETILTOTT MOZGÓ VILÁG (1975–83)


Egy elmúlt rendszer, elmúlt évszázad mára kultúrtörténeti áttekintések, értékelések gondolatmenetébe száműzött, óvatosan szemlézett szellemi jelensége a Mozgó Világ, mely egykor pezsgő, izgalmas, Illyés Gyula örökölt címét többszörösen is kiérdemlő folyóirat volt.

A fiatal nemzedék kijelölt orgánumaként induló lap egyre inkább irritálóvá vált a különalkukra berendezkedett aczéli kultúrpolitika számára. 1983-ban már a puszta létét is veszélyesnek érezte a hatalom a demokratikus elvek és intellektuális igényesség szellemében szerkesztett folyóiratnak. „Ilyen lapra nincs papírunk”– mondta Kádár János, s a Mozgó Világ főszerkesztőjét felfüggesztették. Az elmozdításra a teljes szerkesztőség lemondással, a lap olvasói aláírásgyűjtő akcióval, a szerzők bojkottal válaszoltak. A kultúrpolitikai érdekeknek megfelelően a folyamatosság látszatát fenntartva – a szerkesztői gárda tudta nélkül – új főszerkesztőt és szerkesztőségi irodát kijelölve ment tovább lap. Az „új” Mozgó.  Kiállításunk a „régi” Mozgó Világot mutatja be.

A tárlat egyfajta tablóként szemlézi a folyóiratban bemutatott jelentős kezdeményezéseket a képzőművészet, a zene, a film, az irodalom és a szociológia területéről. A Mozgó újító, vizuálisan is erős tartalmát a lapban reprodukált műtárgyak, fotók bemutatásával, a rovatok sokszínűségét a publikált írások, szerzők megidézésével érzékelteti a tárlat, de a kiállításra készült interjúk révén megjelenik a mikrotörténelem szubjektív, a szemtanúk hitelességét kiaknázó, a kor szellemi közegét felidéző emlékezet is.

A folyóirat rendkívüli népszerűsége a korabeli Mozgó Világ klubok, estek, országjáró bemutatkozások alkalmával személyesen is érzékelhetővé vált. A közönséggel való találkozások dokumentálható nyomait, a ritkán készült fotókat, s az eseményeket akkurátusan követő – láthatatlan – ügynöki jelentéseket egymás mellé rendezve mutatja be a kiállítás. A neveket, adatokat, évszámokat felsorakoztató kronológia pedig óriási kollázsként idézi meg a „régi” Mozgó Világ történetét.

Még több információ itt: https://mozgovilagfmc.tumblr.com/

Videó:

A megnyitóról.

„Az ostromlás a dolgunk” – A betiltott Mozgó Világ (1975–1983) filmek:

itt

itt

itt

itt

itt

itt

és

itt.

 

 

855

KORTÁRSÍTÁS 1.0


– KONFERENCIA –

 

A képzőművészeti kiállítások látogatottsága az elmúlt években folyamatosan emelkedett Magyarországon. Miután a múzeumpedagógia népszerűsége szintén nőtt, különösen feltűnő, hogy a kortárs képzőművészethez kapcsolódó pedagógiai programok, feldolgozási kísérletek marginálisak maradtak, még a múzeumi világon belül is.

A szakmát érintő konferenciákon ugyan jelen van a kortárs képzőművészet interpretációja, ám ez többnyire oly mértékben különbözik a hagyományokra építő, a kulturális örökséget bemutató és közvetítő múzeumpedagógiától, hogy ezeken az alkalmakon csak egy nagyon szűk réteget tud megszólítani. A kortárs művek saját korunk kérdéseire adnak lehetséges válaszokat vagy erről tesznek fel kérdéseket, így önreflexióra késztetik az egyént és a közösséget.

A mediális sokszínűség, valamint az új médiumok jelenléte lehetővé teszi, hogy az „y” és a „z” generációt is könnyedén megszólíthassuk, segíti a tudatos kép-olvasóvá nevelést, ami elengedhetetlen a digitális világ kritikus használatához.

A kortárs művészetközvetítés nemcsak a múzeumi intézményekben van jelen, hanem kereskedelmi galériákban, művészeti egyesületekben és felsőoktatási intézményekben is. A műfaj sajátosságai és a kapcsolódó múzeumpedagógiai gyakorlatok a kereskedelmi és a civil szférában megkívánják, hogy az interpretáció módszertanáról önálló diskurzust kezdeményezzünk, mivel a múzeumi ismeretátadás speciális területeként jelenik meg.

A Ferenczy Múzeumi Centrum e konferenciával kezdeményezi, hogy a párbeszéd elindulhasson, és a jövőben egyre több hazai és határon túli intézmény és műhely csatlakozhasson a szakmai találkozókhoz.

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

9.00 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 11.00 I. BLOKK

Köszöntő – Kassai Hajnal általános igazgató-helyettes, FMC

„Művészeti és Történeti?” A kortárs képzőművészet és a múzeumpedagógia Grászli Bernadett művészettörténész, igazgató, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Múzeumpedagógiai-participatív módszerek a Sustainable Identities kiállításon (56. Velencei Képzőművészeti Biennále, Magyar Pavilon) German Kinga egyetemi docens, MOME

 

11.15 – 13.00 II. BLOKK (levezető elnök: Kassai Hajnal, FMC)

Bartókra hangolva.
Foglalkozások a #Bartók kiállításhoz a Ludwig Múzeumban Hemrik László múzeumpedagógiai osztályvezető, múzeumpedagógus, Ludwig Múzeum

Szólaltasd meg a szobrokat!
Múzeumpedagógia foglalkozás a HANG/SZOBOR/HANG című kiállításhoz Tóth Eszter múzeumpedagógus, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Szépműhely Mindenkinek:
Rendezvényszervezés felnőtteknek, tizenéveseknek és gyerekeknek Juhász Litza múzeumpedagógus, Szépművészeti Múzeum

Mű-mesék
Szabics Ágnes képzőművész, művészetpedagógus, Budapest Galéria

Intézményen kívüli kortárs művészetközvetítés sajátosságai
Joó Julianna múzeumpedagógus, művészettörténész, Iparművészeti Múzeum

A helyén van az esze?
Ujvárossy K. László egyetemi professzor, Partiumi Keresztény Egyetem, képzőművészet szak, Nagyvárad (RO)

Hozzászólások

 

14.15 – 16.30 III. BLOKK (levezető elnök: Kassai Hajnal, FMC)

Tér és jelenlét
György Gabriella rajz-, vizuális kultúra- és magyartanár, médiapedagógus, FMC

Hagyjuk el a komfortzónát!
Schopp Ildikó szociálpedagógus, művészetpedagógus, Műcsarnok

Múzeumpedagógia a Szabadkai Kortárs Galériában
Jasmina Jovančić Vidaković, a Szabadkai Kortárs Galéria kurátora-pedagógusa, (SR)

Közelítések a kortárs művészethez. A képi fordulat (iconic turn) erejéről
Fám Erika PHD film- és médiakutató, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér
(Sepsiszentgyörgy) tudományos munkatársa (RO)

Művészetközvetítés (f)elsőfokon
Orosz Csaba művészetpedagógus, a VINYL alapítója, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Tanszék docense

Stúdió szakkör
Klima Gábor rajz, vizuális kultúra és médiatanár, képzőművész, Eötvös József Gimnázium, FKSE

Hajnal Gabriella „Szent Ferenc” című kárpitjának múzeumpedagógiai feldolgozása
Vereckei András múzeumpedagógus, Keresztény Múzeum, Esztergom

Riport     Éliás István múzeumpedagógiai osztályvezető, művészet- és múzeumpedagógus, Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria

KORTÁRSALGÁS – Múzeumpedagógia a Paksi Képtárban
Dömötörné Göttinger Eszter múzeumpedagógus, Paksi Képtár

Hozzászólások

 

16.45 – 18.00 IV BLOKK

Helyzetgyakorlat két témára (2×2 csoportban)

Bukta Imre: Erdőrészlet
1. Pálinkás Szilvia, FMC | 2. Dabi-Farkas Rita, Ludwig Múzeum

Szűcs Attila: Nő a mocsárban
1. Klima Gábor, FKSE | 2. Szeivolt Katalin

18.00

ZÁRSZÓ

 

Facebook-esemény

851