Tudományos kötetek

Open access


A Ferenczy Múzeumi Centrum a tudományos eredményekhez való szabad hozzáférés (open access) jegyében a múzeum évkönyvét a megjelenéssel egy időben, a konferenciaköteteket és tudományos monográfiákat a megjelenést követő évben honlapjáról letölthetővé teszi.

 

A múzeum évkönyve, a Studia Comitatensia 1972 óta jelenik meg, 2017 óta megújult formában, évente ad közre régészeti, történeti, néprajzi és művészettörténeti tanulmányokat. Az új kötetek (35–37.) letölthetők a múzeum honlapjáról, a korábbi kötetek megtalálhatók a Hungaricana adatbázisában.

A múzeum által rendezett konferenciák anyaga könyvsorozatként jelenik meg. A jelen időzítése. Művészet és időtapasztalat 2018-ban Nemes Z. Márió, a [Szét]tördelt hagyományok. Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban 2019-ben Szilágyi Zsófia Júlia szerkesztésében jelent meg.

A múzeum tudományos monográfiákat is megjelentet az évkönyv megújult formátumában, ezek közül az első Ottományi Katalin 2019-es könyve, A pátyi temető római sírjai.

A kötetek letölthetők, illetve olvashatók a múzeum honlapján a kiadványok fül alatt.

12518