[Szét]TÖRDELT HAGYOMÁNYOK – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

– Konferencia

2018. 03. 08.

9:45-től 18:00-ig

Helyszín:

Ferenczy Múzeum

Néző·pontosítás konferenciasorozat

A Ferenczy Múzeumi Centrum Irodalmi Osztálya a Szöveg és kép viszonyának újszerűsége a régi Mozgó Világ folyóiratban (1975—1983) című rendezvényével 2017-ben elindította a Néző·pontosítás című konferenciasorozatát, melynek alapvető szempontja, hogy mindig még élő, látogatható kiállításhoz kapcsolódóan kerüljön megrendezésre. Az irodalommal párhuzamosan a vizuális művészetek, az intermediális kérdésfeltevések felé nyitott kiállításokhoz igazítva, a megvalósulás aktualitását kiaknázva a konferenciák tematikája is szöveg és vizualitás kapcsolódásának, egymásra hatásának, érintkezésének, közös törekvéseinek a vizsgálata.

A részvétel ingyenes, de kérjük regisztráljon! Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: konferencia@muzeumicentrum.hu

 

Részletes program:

  1. március 8., csütörtök

 

9:45

Köszöntő: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Bevezető: Szilágyi Zsófia Júlia, Véri Dániel

 

Kontextus

Szekcióvezető: Szilágyi Zsófia Júlia

10:00

Csányi ErzsébetSzellemi együtthatók. Egy épület, egy tribün − több nyelv, több folyóirat

10:20

Orcsik Roland: Ludizmus – játék, káosz és autonómia a symposionista lírában

10:40

Kérdések, vita

 

11:00

Kávészünet

 

Életművek

Szekcióvezető: Ladányi István

11:10

Pintér Viktória: Spontaneitás és életkollázs. Ladik Katalin lírája az Új Symposion hasábjain

11:30

Visy Beatrix: A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben

11:50

Gazsó Hargita: Az ötlettől a megvalósulásig. Juhász Erzsébet szövegei az Új Symposionban, valamint hagyatékának tükrében

12:10

Radics Viktória: Képrombolás Sziveri János költészetében

12:30

Kérdések, vita

 

13:00

Ebédszünet

 

Képzőművészet

Szekcióvezető: Véri Dániel

14:00

Szarka Mándity Krisztina: Ács József és Benes József az Új Symposionban

14:20

Kürti Emese: UFO Party. Az Új Symposion folyóirat szerepe a magyarországi neoavantgárdban

14:40

Faragó Kornélia: Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban

15:00

Kérdések, vita

 

15:30

Kávészünet

 

Hatástörténet

Szekcióvezető: Visy Beatrix

15:50

Petőcz András: Nyitottság a zártság felől nézve – avagy az Új Sympo hatása a 80-as évek magyarországi fiatal irodalmára

16:10

Novák Anikó: Lakoma a vizualitás asztalánál. Az Új Symposion mint élő hagyomány a vajdasági magyar folyóirat-kultúrában

16:30

Ladányi István: Symposion-interjúk. Szépirodalom, tanúságtétel, irodalomtörténeti forrás?

16:50

Kérdések, vita

 

17:20

Zárszó