<< Vissza

Extra foglalkozásokat, foglalkozássorozatokat is tartunk az év különleges napjaihoz, eseményeihez kapcsolódóan.

Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését az alábbi telefonszámokon, illetve webes elérhetőségeken:
Csillag Edina: 30/694-3858,
György Gabriella: 20/488-1851
e-mail: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
facebook.com/ferenczymuzeumicentrum
Bánáti Sverák Óvodai program
A programmal az volt a célunk, hogy óvodáskorú gyerekeket vonjunk be egy átfogó alapfokú, korosztályra szabott festészeti és szobrászati  képzésbe.
A hároméves programban közel 1000 hat éves korú gyermekkel foglalkoztunk. A foglalkozássorozat négy alkalomból állt:  háromszor a múzeumban találkoztunk a csoporttal, negyedszer pedig az előző foglalkozások  témájához kapcsolódva Lehoczky Krisztina festőművész tartott alkotó foglalkozást az óvodában, múzeumi eszközök és anyagok felhasználásával. A felfedező típusú foglalkozásokon különböző szinteken valósult meg a kompetenciák fejlesztése: a festmények, szobrok vizuális élményének befogadása közben beszélgetés zajlott, amely során a gyerekek egy interaktív, életkoruknak megfelelő, érdekes tárlatvezetést kaptak.  Ezen ismeretek interiorizálását segítették, hogy  különböző tárgyakat, sőt egyes műalkotásokat is meg tudtak tapintani, hozzájuk lehetett érni. Így sok érzékszervre ható, sokféle benyomás érte a gyerekeket. Ezek után pedig a műhelymunka során az új élményeket, érzéseket, ismereteket dolgozták át, miközben saját kezűleg alkottak tárgyakat.

A program jelenlegi, módosított formája a „Programok tanítási napokon” menüben található, a „4-8 éveseknek” pont alatt.

A Szentendre Város által kezdeményezett, a Szentendre Városi Óvodák óvónői és a Ferenczy Múzeum által kidolgozott és koordinált programban az önkormányzati és egyházi óvodák nagycsoportosai vesznek részt. Az óvodai csoportok átlagos létszámát figyelembe véve évente 330 gyermeket vonunk be a képzőművészeti ismereteket megalapozó foglalkozássorozatba.
A hároméves program keretében így mintegy 1000 hat éves korú gyermekkel fogunk foglalkozni – évente több alkalommal.
A program a szentendrei szülők, óvónők és az egyházi óvodák felajánlásainak köszönhetően összesen 5.320.000 forintból valósul meg. Tervezett időtartama: 3 tanítási év.
A program célja: az óvodáskorú gyerekek bevonása egy átfogó, a korosztályra szabott alapfokú festészeti és szobrászati képzésbe.
A programsorozat a 2014/2015-ös tanévben indult. Ebben az évben csak a festészeti foglalkozásokat tudtuk befejezni. Két alkalommal találkoztunk közel 330 óvodással.
A 2015/2016-os tanévben sikerült a teljes festészeti és szobrászati programot végigvinnünk.
2016 júniusában sikerült megvásárolnunk a kerámiák kiégetéséhez szükséges égetőkemencét, így lehetőségünk nyílt egy kiállítás megrendezésére, amelyre 2016. december elején került sor. Ezen a kiállításon az elmúlt két év termését, a művészek által legszebbnek ítélt alkotásokat csodálhatták meg az óvodapedagógusok, szülők és gyermekek.

 


További információ
Czóbel-program
A bennünk és velünk élő szentendrei modern és kortárs képzőművészet – kisiskolásoknak. Az EMMI Kubinyi programjának támogatásával megvalósuló program minden szentendrei első és második osztályos számára ingyenes múzeumlátogatási és komplex múzeumpedagógiai programot biztosít. Az óvodások számára nyújtott Bánáti Sverák programunk folytatásaként a kisdiákok Czóbel Béla festészetével, illetve ezen keresztül a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményével ismerkedhetnek meg. A program része egy kreatív foglalkoztatófüzet és egy Czóbel festészeti technikájáról szóló gyakorlatorientált múzeumpedagógia foglalkozás. A program során nemcsak művészettörténeti és kultúrtörténeti tudásuk növekszik, hanem erősödik városuk iránt érzett szeretetük is, Szentendre páratlan képzőművészeti hagyománya beépül a mindennapjaikba. Ezzel a programmal élményszerűen adhatjuk át azt a kulturális örökséget és hagyományt, amely a „képzőművészetek fővárosában” jelen volt és jelen van, sőt e hagyomány ápolásához és megújulásához is hozzájárulunk.
A kreatív képességfejlesztő füzet a vizuális ismeretátadáson túl komplex módon, az irodalom, a környezetismeret, a matematika segítségével, játékos és látványos formában dolgozza fel az életrajzot, az életművet, valamint a modernizmust.
Múzeumok Éjszakája
Természtesen a Ferenczy Múzeumi Centrum is részt vesz a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatban. Minden évben több gyerekprogrammal készülünk, minden korosztályra gondolunk, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Különleges tárlatvezetésekkel, kreatív feladatlappal, közösségi alkotással várjuk a családokat minden évben.
2016-ban A Malom élővilága: tárlatvezetés művészetkedvelő természetbúvároknak és természetkedvelő művészkedőknek című eseményen a résztvevők megismerkedhettek a MűvészetMalom épületében élő fecskékkel, a vörös macskával és a Malom alatt húzódó pincerendszer történetével, amely élményeken Hernádi Krisztina természetvédelmi szakértő vezette végig a látogatókat. 2017-ben Tóth Pál Fizibusz / Zöld járat című fizikai és levitációs kísérletei vonzották a legtöbb látogatót. 2016-ban közösségi történetírást vezettek közösségi szolgálatos diákjaink: a létrejött történetben három kiállítás motívumai kapcsolódtak össze.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Ferenczy Múzeumi Centrum évről évre gazdag programkínálattal csatlakozik ehhez az országos kezdeményezéshez. Múzeumpedagógiai foglalkozások, családi napok és közösségi alkotás várja az érdeklődőket. A 2016. október 16-i Alkossunk együtt! Hálózzuk be Szentendre Fő terét! című rendezvényünk volt a legsikeresebb. A programhoz a Szentendrei Képtár előtti téren alakítottunk ki helyet, ahol az odaérkezők Chiharu Shiota Emlékeső című térinstallációja által ihletett módon, fonállal készítettek térbeli rajzolatokat: közösen hálóztuk be a fákat, a padokat, az épületeket – 3 évestől 93 évesig mindenkit, körülbelül 1000 járókelőt, helyi lakost vagy turistát vontunk be a szabadtéri akciónkba! A feladat egyszerű volt: minden egyes résztvevőnek tovább kellett adnia vagy dobnia a gombolyagot egy számára ismeretlen embernek. A mintegy 3 kilométernyi, 133 darab vörös gombolyag segítségével hozta létre a számtalan ember a Shiota installációhoz hasonló kapcsolati hálót. A közösségi alkotás során megépített hálózatunk véletlenszerűen kapcsolt össze térelemeket, embereket, időpontokat – akár egy asszociációs háló, egy interfész, vagy neutronhálózat az emberi testben. A sokféle művészeti és tudományos asszociációt indukáló akció ismeretlen embereket hozott össze, és véletlenszerű eseményeket váltott ki.
Városi rendezvények
Szorosan kapcsolódunk a szentendrei városi programokhoz, együttműködünk az Önkormányzattal. Közösen szervezett, évente megrendezett programjaink a Barcsay-nap január 14-én, az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő és a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál művészeti programja.
Barcsay-nap
Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő
Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál
Föld napja
Barcsay-nap
A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolával együttműködve a művész születésnapja környékén, január végén tartunk minden évben foglalkozásokat: részint kimegyünk az iskolába, részint kiállítóhelyeinken látjuk vendégül a diákokat.
A közösen kigondolt és finanszírozott ötleteket kötetlen alkotómunka keretében együtt készítjük el a diákokkal. A műalkotások nem feltétlenül kapcsolódnak Barcsay Jenő munkásságához – ahogy az emberi fej mintázása agyagból vagy mozaikkép készítése a mester anatómia rajzai alapján –, sőt, akár teljesen el is térhetnek tőle: az évek folyamán készítettünk már zöldség-gyümölcs épületeket, grafikai munkákat, stencilezett pólókat, hangszereket is használati eszközökből.
Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő
2015 óta évente megrendezzük az Eleven Örökség vetélkedősorozatot középiskolásoknak. A résztvevők az öt fordulóból álló helyismereti és helytörténeti játék során megismerkednek Szentendre történetével – ezen belül is azzal a gazdag képzőművészeti hagyománnyal, amiért településünket a „Festők városának” nevezik.
A vetélkedősorozat képzőművészeti fordulójának feladatait minden évben az FMC múzeumpedagógusai állítják össze.
A játék során alkotókkal, műfajokkal, művészeti fogalmakkal, helyszínekkel, tárgytípusokkal ismerkednek meg a fiatalok, akik önállóan ellátogattak a múzeumokba és képet kaptak arról, hogy mit jelent a szentendrei művészet. A 2017-es verseny témája a portré volt – szűkebb és tágabb értelemben. A résztvevők a konkrét portrékon túl egy korszaknak, vagy akár magának a városnak a portréját is megalkothatták. Nemcsak régi mesterekkel, hanem ma élő alkotókkal is megismerkedhettek a diákok. A szentendrei művészet és kultúra nyitottságának bizonyítéka, hogy kortárs európai művek is bekerültek a válogatásba.
Tudományterületek összekapcsolása a Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon
Évente több olyan projektet valósítunk meg, amelyben nagy létszámú csoportokat mozgatunk a kiállításaink között. A több részre osztott csapatok forgószínpadszerűen járják körbe a helyszíneket. A rendelkezésre álló időbe belekalkuláljuk a városi sétát és természetesen az étkezést is, illetve a rugalmas rendszernek köszönhetően váratlan eseményeket is meg tudunk oldani. A városi sétával egybekötött múzeumlátogatásokon helytörténet, néprajz, történelem, irodalom kapcsolódik össze a modern és kortárs képzőművészettel.
A 2016-os Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, amely alapvetően egy sportrendezvény volt, a sport és a képzőművészet a művekben megjelenő „gömb” formán, illetve a befogadás és átélés mozgásos élményén keresztül találkozott. Vincze Ottó: River-pool című alkotásánál optikai trükkökkel kísérleteztünk a Kacsakőnél; a Ferenczy Múzeumban ef Zámbó István motívumai segítségével rap-et írtunk; Az elvesztegetett idő című kiállításon a MűvészetMalomban a művek pszichológiai hatására fókuszáltunk; a Majdnem tárgyak című kiállításon a Vajda Múzeumban testgyakorlatok segítségével éltük át a finom egyensúlyi helyzeteket. Chiharu Shiota kiállításán pedig természetesen fonalakba gabalyodtunk.
2017-ben egy kísérleti, kortárs képzőművészeti szerepjátékot terveztünk a résztvevők számára, amelyben a gyerekek a művészeti szcéna különböző szereplőivé válhattak. A kurátorok, műkritikusok, műgyűjtők és designerek csapatai szerepüknek megfelelően vizsgálták meg a kiállításokat. A játékmesterek segítségével három helyszínen alkottak és vitatkoztak a 2017-es Art Capital keretében: a Szentendrei Képtár Szentendrei háztetők című kiállításán, a MűvészetMalom MIG 21 című tárlatán és a Czóbel Múzeumban.
Föld napja
2015-ben Szakács Imre szentendrei festőművész kezdeményezésére jött létre a szentendrei gyerekek alkotásaiból nyíló Föld napi tárlat. Az első év témája a madár, 2016 témája a víz, 2017-é a fa volt. A kiállítás a múzeum és a Szentendrei Önkormányzat közös pályázatának keretében jön létre, változó helyszíneken. Az óvodások és iskolások alkotásait szakmai zsűri bírálja el, majd a kiállítás ideje alatt a közönség is szavazhat a művekre. 2016-ban, a Dunakorzón látható tárlaton kívül egy Guinness-rekord-kísérlettel is gazdagodott a program: 107 természetes alapanyagból épített tutajt eresztettünk vízre. A zord időjárás ellenére a kísérlet sikerült, az esemény pedig igazi szentendrei közösségi élménnyé vált. Az erről készült videó itt látható.Kíváncsiak vagyunk, hogy melyik Duna-parti város fogja megdönteni a rekordunkat! 2017-ben a Ferenczy Múzeumban rendeztük meg a kiállítást.☺

Kortársítás mintaprojekt

Szakmai műhelyünk évről évre egy asztalhoz ülteti a magyarországi és a határon túli kortárs művészetközvetítés szereplőit. 2016-ban rendeztük meg az első konferenciát, amely a kortárs képzőművészet interpretációjával foglalkozott. A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében egy olyan módszertani mikrosite-ot fejlesztünk, amely a kortárs képzőművészet múzeumpedagógiájában és oktatásában nyújt segítséget a pedagógusoknak, de ugyanígy használhatják múzeumi szakemberek és érdeklődők is. Szeretnénk megmutatni, hogy a kortárs művészet a befogadónak is nagy szabadságot ad, ezért egy olyan izgalmas, virtuális hálózatot készítettünk, amelyben a művek asszociatív kapcsolatban állnak egymással. Az értelmezést asszociatív módon, a kreativitásra és az általános műveltségre alapozzuk, így mindenkinek ajánljuk, aki szeretne kortárs művészettel foglalkozni, ám valamiért még nem mert hozzákezdeni.
A 2016-os, Kortársítás 1.0 konferencia programja itt található: link;