<< Vissza

PROGRAMOK TANÍTÁSI NAPOKON

4 éves kortól várjuk a gyermekeket, diákokat, fiatal felnőtteket az életkori sajátosságokhoz és a csoportok igényeihez igazodó foglalkozásokkal. Az élményközpontú órákon a vizuális kultúra alapfogalmainak, sajátosságainak megismerésén túl a kritikai gondolkodás, az együttműködési képesség és az érzékenység elősegítése és fejlesztése áll a középpontban. A kreatív foglalkozásokon – az adott kiállításhoz kapcsolódóan – a különböző képzőművészeti technikákban való jártasság elmélyítése a célunk.

A foglalkozások ára: 500 Ft/fő

Érdemes a foglalkozások előtt egy héttel előre bejelentkezni.
A foglalkozások egyénileg is látogathatók.
A foglalkozások időpontja korosztályonként változó.
A helyszínek a kiállításoktól és az adott foglalkozástól függően változnak.

Szeretettel várjuk a pedagógusok jelentkezését az alábbi telefonszámokon, illetve webes elérhetőségeken:
Csillag Edina: 30/694-3858,
György Gabriella: 20/488-1851
e-mail: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
facebook.com/ferenczymuzeumicentrum
4–8 éveseknek: mozgás és kreativitás
A legkisebbeket az élménypedagógiai eszközökkel vezetjük rá alapvető képzőművészeti fogalmakra és technikákra. Játékos, felfedező módon adunk ismereteket a művekről, a múzeumról és a múzeumba járásról. Fejlesztjük a nagymozgásokat és a finommotorikus mozgást, az elmélyülésre való készséget. A korcsoporton belül is differenciálunk: az apróságoknak több játékkal és alkotással kevesebb ismeretet adunk át, míg a nagyobbakkal hosszabb beszélgetéseket is kezdeményezünk. Fontosnak tartjuk a testtudatosság, az önismeret, az önreflexió képességének fejlesztését, a szociális kompetenciák erősítését. Teret adunk a kicsik önállóságának, kreativitásának, a felfedezés örömének.A múzeumi óra időtartama: 40–45 perc, ára 500 Ft/fő
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.


Foglalkozásunk a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításhoz kapcsolódóan:


Hol lakunk?

(Sárga ház / 1935 / tempera, karton)
Vajda Lajos művészetében a házak és templomtornyok egyszerű, keresetlen vagy könnyednek ható vonalrajzai jelzik az otthontalan festő vágyát az otthon melegére, meghittségére. A foglalkozás során a szentendrei házak és a város jellemző motívumait ábrázoló kis rajzos képek egyedi, változatos összeillesztésével, illetve egyéni – vagy csoportos –kiegészítésével saját városmontázst alkotunk. Nagy méretben dolgozunk, különleges technikával.

Gyökérlények, víziszörnyek, sárkányok
(Vízilények / 1940 / szén, papír)
Az utolsó alkotói évek jellegzetes alkotásai a nagyméretűre növekedett, egyszerű csomagolópapírra készített szénrajzok. A műveken a monoton ismétlődő erőteljes vonalkák egyre teljesebben foglalják el a kép síkját, és tovább is terjeszkednek. Vajda minden érzését, erejét gátlás nélkül rajzolta bele alkotásaiba. Az áramló vonalak között fel-felsejlenek az életvilág konkrétumai: szemek, kézszerű elemek, sárkányszárnyak. A sok mozgással és megfigyeléssel teli foglalkozáson óriási méretű szénrajzokat készítünk. Az érzések szabad áramlását különböző ritmusú és hangulatú zenékkel segítjük elő.

9–13 éveseknek: kreatív műhelymunka
E korcsoport számára minden foglalkozáson lehetőséget adunk az elmélyült alkotómunkára, melyben nagy szerepet kap a gyerekek élénk, határokat nem ismerő fantáziája. Igyekszünk olyan technikákkal megismertetni a diákokat, amelyeket az iskolában nincs lehetőségük kipróbálni. Ám egy-egy foglalkozás jóval több valamely új technika kipróbálásánál: a műhelymunka során, az adott műalkotásokkal való megismerkedés után a beszélgetés közben felmerült kérdésekre kreatív válaszokat adunk. A cél az, hogy minden kisdiák megértse, feldolgozza a felmerült helyzeteket, átlássa a művel kapcsolatos problémákat, feloldja az ellentmondásokat önmaga számára – és az elkészült művek által újabb és újabb kérdéseket tegyen fel a művészetről, a világról, önmagáról.

A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.


Foglalkozásunk a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításhoz kapcsolódóan:

Én magam és mások – otthon lenni a világban
(Három fivér / 1936 / olaj, karton)
Vajda Lajos rengeteg önarcképet készített, amelyek más-más hangulati elemekkel, pszichológiai állapotban és hangoltsággal mutatják a festőt. Különböző tárgyakkal, kiegészítőkkel láthatjuk portréit, melyek az aprólékosan kidolgozott Sapkás önarcképtől a fülkereliefeket idéző, vonalrajzos Önarckép fülkében című alkotásig sokféle technikával készültek az önreflexió, a változó élethelyzetek lenyomataiként. Vajda Lajos legkorábbi rajzain gyakran ábrázolta családját, szűkebb környezetét, később önmagát építészeti és tárgymontázsokba helyezte. Az önarcképek sorában különleges helyet kap a Felmutató ikonos önarckép. A foglalkozáson megfigyeljük, hogy a művész – a művei alapján – hogyan viszonyult a környezetéhez, az alkotómunka során pedig a saját, világban elfoglalt helyünket vizsgáljuk meg.

Gyökérlények, víziszörnyek, sárkányok
(Tömör formák kevés fehérrel / szén, papír / 1940)
Az utolsó alkotói évek jellegzetes alkotásai a nagyméretűre növekedett, egyszerű csomagolópapírra készített szénrajzok. A műveken a monoton ismétlődő erőteljes vonalkák egyre teljesebben foglalják el a kép síkját, és tovább is terjeszkednek. Vajda minden érzését, erejét gátlás nélkül rajzolta bele alkotásaiba. Az áramló vonalak között fel-felsejlenek az életvilág konkrétumai: szemek, kézszerű elemek, sárkányszárnyak. A sok mozgással és megfigyeléssel teli foglalkozáson óriási méretű szénrajzokat készítünk. Az érzések szabad áramlását különböző ritmusú és hangulatú zenékkel segítjük elő.

1 + 1 = 3
(Párduc és liliom / 1930-33 / fotómontázs, karton)
Vajda Lajos montázstechnikáit megfigyelve beszélgetünk a montázs jellegzetességeiről. Nemcsak a „lineáris” montázs, hanem a különleges, egymásra helyezett rétegekből álló rajzmontázsok titkait is feltárjuk;nemcsak a térszerkesztésről, hanem a montázs és az idő viszonyáról is beszélgetünk. Vajda kapcsán egyszerűen kihagyhatatlan, hogy montázsokat alkossunk! Készítettünk a diákok számára egy különleges felületet, amelyen Vajda-motívumok felhasználásával alkotunk egyéni vagy csoportmunkában montázsképeket.

Rendhagyó tanóra
Díjmentes lehetőséget biztosítunk a szentendrei iskolák pedagógusai számára rendhagyó tanórák megtartására a tárlatban. Cserébe annyit kérünk, hogy az iskolában a gyerekekkel dolgozzák fel a látottakat, és az ott készült alkotásokat a múzeumban, a kiállításhoz kapcsolódó Kreatív pihenő falán kiállíthassuk.

14–16 éveseknek: interaktivitás és önállóság
A kiskamaszok számára nagyon fontos a közösségi lét, amelyet a múzeumban is átélhetnek. A foglalkozásokon olyan demokratikus légkört teremtünk, amelyben az órát vezető múzeumpedagógus közvetítőként, támogató segítőként van jelen a művek és a diákok interakciójában. Fontosnak tartjuk a művek inspirálta vitaszituáció kialakítását, amelyben nincs egyetlen helyes vélemény, megoldás, hanem egymás mellett élő és működő értelmezések vannak. Kapcsolatot keresünk az egyéni értelmezések között, és az osztály igényeihez mérten (a pedagógussal való egyeztetés alapján) alkotunk. Az alkotómunkát legtöbbször csoportmunkában tervezzük, mely során erősödik a szociális kompetencia, a kommunikáció, a megértés és együttműködés képessége, valamint a csoportkohézió. Fontosnak tartjuk az „érzékenyítést”, a Másik különbözősége és problémája iránti fogékonyság kialakítását.

A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.
Foglalkozásunk a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításhoz kapcsolódóan:

Rajzolj nevetve!
(Perui múmiafej / 1939 / ceruza, papír)

Alternatív rajzóránkon különféle rajzolási technikákat próbálunk ki: egykezes, kétkezes, páros, páratlan, hátrafelé és előre, akadályoztatott, egymás kezét vezető, egyvonalas, foltokból álló, szaggatott és pettyezett. Rajzolunk tükörben, rajzfolyammá alakulva, futva, kúszva és meg-megállva;ceruzával, szénnel, krétával, madzaggal, falevéllel, ujjal, kaviccsal, vízzel, viasszal és rajzgéppel. Rajzolunk egymásnak, magunknak, a rajzolás kedvéért, Vajda Lajos rajzainak bűvöletében.
Vidám, pörgős csapatépítő foglalkozás 6 évestől 99 éves korig.

1 + 1 = 3
(Szentendrei házak feszülettel / 1937 / tempera, kollázs, karton)
Vajda Lajos montázstechnikáit megfigyelve beszélgetünk a montázs jellegzetességeiről. Nemcsak a „lineáris” montázs, hanem a különleges, egymásra helyezett rétegekből álló rajzmontázsok titkait is feltárjuk, nemcsak a térszerkesztésről, hanem a montázs és az idő viszonyáról is beszélgetünk. Vajda kapcsán egyszerűen kihagyhatatlan, hogy montázsokat alkossunk! Készítettünk a diákok számára egy különleges felületet, amelyen Vajda-motívumok felhasználásával alkotunk egyéni vagycsoportmunkában montázsképeket.

Mutasd meg magad!
(Zöld bohócmaszk / 1938 / pasztell, papír)
Vajda Lajos rengeteg önarcképet készített, amelyek más-más hangulati elemekkel, pszichológiai állapotban és hangoltsággal mutatják a festőt. Különböző tárgyakkal, kiegészítőkkel láthatjuk portréit, melyek az aprólékosan kidolgozott Sapkás önarcképtől a fülkereliefeket idéző, vonalrajzos Önarckép fülkében című alkotásig sokféle technikával készültek az önreflexió, a változó élethelyzetek lenyomataiként. Az önarcképek sorában különleges helyet kap a Felmutató ikonos önarckép, amelyen megfigyelhetjük Vajda konstruktív-szürrealista képalkotási eljárását: a különböző motívumok transzparens egymásra csúsztatását.
Mi az, amit elrejtünk a világ elől? Vagy mi az, amibe elrejtjük magunkat a világ elől? Önismereti óra kamaszoknak önarckép-maszkkészítéssel.

Maszkok, szörnyek, folyondárok
(Ősnövényzet (Utolsó mű) / 1940 / szén, papír)
Az utolsó alkotói évek jellegzetes alkotásai a nagyméretűre növekedett, egyszerű csomagolópapírra készített szénrajzok. A műveken a monoton ismétlődő erőteljes vonalkák egyre teljesebben elfoglalják a kép síkját és tovább is terjeszkednek. Vajda minden érzését, erejét gátlás nélkül rajzolta bele alkotásaiba. Az áramló vonalak között fel-felsejlenek az életvilág konkrétumai. A sok mozgással és megfigyeléssel teli foglalkozáson óriási méretű szénrajzokat készítünk. Az érzések szabad áramlását különböző ritmusú és hangulatú zenékkel segítjük elő.

Rendhagyó tanóra
Díjmentes lehetőséget biztosítunk a szentendrei iskolák pedagógusai számára rendhagyó tanórák megtartására a tárlatban. Cserébe annyit kérünk, hogy az iskolában a gyerekekkel dolgozzák fel a látottakat, és az ott készült alkotásokat a múzeumban, a kiállításhoz kapcsolódó Kreatív pihenő falán kiállíthassuk.

 

 

16 éveseknek és idősebbeknek: kommunikáció és önismeret
A nagyobbak számára kisebb vizuális elemekkel átszőtt interaktív tárlatvezetéseket tartunk. A műveket aktualizáljuk – a világ és az ember nagy kérdéseiről beszélgetünk. A diskurzusba ismeretelméleti, képelméleti, művészettörténeti fogalmakat csempészünk. Az aktualizálást azért tartjuk fontosnak, hogy a művek által felvetett kérdéseken keresztül erősítsük az önreflexiós képességeket, segítsünk a diákoknak megfogalmazni és képviselni saját nézőpontjukat, ugyanakkor a mondanivalót kritikai nézőpontból is megvizsgálhassuk. Természetesen a legnagyobbaknak is tartunk olyan foglalkozásokat, ahol új technikákat ismerhetnek meg egy hosszabb alkotófolyamaton keresztül – a pedagógusokkal egyeztetve alakítjuk ki a csoporthoz legjobban illő foglalkozást.

A múzeumi óra időtartama: 60–90 perc, ára 500 Ft/fő.
A múzeumi óra helyszíne a kiállítások helyszínétől függően változik.

Foglalkozásunk a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításhoz kapcsolódóan:

1 + 1 = 3
(Rajzmontázs önarcképpel / 1937 / ceruza, papír)

Vajda Lajos montázstechnikáit megfigyelve beszélgetünk a montázs jellegzetességeiről. Nemcsak a „lineáris” montázs, hanem a különleges, egymásra helyezett rétegekből álló rajzmontázsok titkait is feltárjuk, nemcsak a térszerkesztésről, hanem a montázs és az idő viszonyáról is beszélgetünk. Vajda kapcsán egyszerűen kihagyhatatlan, hogy montázsokat alkossunk! Készítettünk a diákok számára egy különleges felületet, amelyen Vajda-motívumok felhasználásával alkotunk egyéni vagycsoportmunkában montázsképeket.

Rajzolj nevetve!
(Perui múmiafej / 1939 / ceruza, papír)

Alternatív rajzóránkon különféle rajzolási technikákat próbálunk ki: egykezes, kétkezes, páros, páratlan, hátrafelé és előre, akadályoztatott, egymás kezét vezető, egyvonalas, foltokból álló, szaggatott és pettyezett. Rajzolunk tükörben, rajzfolyammá alakulva, futva, kúszva és meg-megállva; ceruzával, szénnel, krétával, madzaggal, falevéllel, ujjal, kaviccsal, vízzel, viasszal és rajzgéppel. Rajzolunk egymásnak, magunknak, a rajzolás kedvéért, Vajda Lajos rajzainak bűvöletében.
Vidám, pörgős csapatépítő foglalkozás 6 évestől 99 éves korig.

Mutasd meg magad!
(Ikonos önarckép / 1936 / pasztell, papír)

Vajda Lajos rengeteg önarcképet készített, amelyek más-más hangulati elemekkel, pszichológiai állapotban és hangoltsággal mutatják a festőt. Különböző tárgyakkal, kiegészítőkkel láthatjuk portréit, melyek az aprólékosan kidolgozott Sapkás önarcképtől a fülkereliefeket idéző, vonalrajzos Önarckép fülkében című alkotásig sokféle technikával készültek az önreflexió, a változó élethelyzetek lenyomataiként. Az önarcképek sorában különleges helyet kap a Felmutató ikonos önarckép, amelyen megfigyelhetjük Vajda konstruktív-szürrealista képalkotási eljárását: a különböző motívumok transzparens egymásra csúsztatását.
Mi az, amit elrejtünk a világ elől? Vagy mi az, amibe rejtjük magunkat a világ elől? Önismereti óra kamaszoknak önarckép-maszk-készítéssel.

Maszkok, szörnyek, folyondárok
(Ősnövényzet (Utolsó mű) / 1940 / szén, papír)

Az utolsó alkotói évek jellegzetes alkotásai a nagyméretűre növekedett, egyszerű csomagolópapírra készített szénrajzok. A műveken a monoton ismétlődő erőteljes vonalkák egyre teljesebben elfoglalják a kép síkját és tovább is terjeszkednek. Vajda minden érzését, erejét gátlás nélkül rajzolta bele alkotásaiba. Az áramló vonalak között fel-felsejlenek az életvilág konkrétumai. A sok mozgással és megfigyeléssel teli foglalkozáson óriási méretű szénrajzokat készítünk. Az érzések szabad áramlását különböző ritmusú és hangulatú zenékkel segítjük elő.

Rendhagyó tanóra
Díjmentes lehetőséget biztosítunk a szentendrei iskolák pedagógusai számára rendhagyó tanórák megtartására a tárlatban. Cserébe annyit kérünk, hogy az iskolában a gyerekekkel dolgozzák fel a látottakat, és az ott készült alkotásokat a múzeumban, a kiállításhoz kapcsolódó Kreatív pihenő falán kiállíthassuk.

Interaktív tárlatvezetés
Beszélgetős-vitatkozós tárlatvezetés a kiállításban.

+
Korai iskolaelhagyás prevenciója
Szeretnénk egy – akár több évig tartó–programsorozatot indítani, amelynek célcsoportja olyan szociálisan hátrányos szentendrei általános iskolás diákok, akiknél a korai iskolaelhagyás veszélye fokozottabban jelentkezik; akik kisebb eséllyel jutnak el egyénileg kiállításokra, találkoznak a képzőművészettel, akik nem jutnak el délutáni különórákra, anyagi hátrányaik miatt nem vesznek részt sportfoglalkozáson, zenei képzéseken.
Nekik szeretnénk ingyenes lehetőséget biztosítani arra, hogy havonta egy-egy alkalommal eljöjjenek hozzánk egy választott kiállításunkra, és ott részt vegyenek egy nekik szóló múzeumpedagógiai foglalkozáson.
A foglalkozásokon – a képzőművészeti technikák, alapok megmutatása és elsajátítása mellett– drámapedagógiai foglalkozásokat is tartunk, amelyekkel elsősorban a személyiségük kialakulását, a konfliktuskezelési stratégiájukat, az egyéni problémáik megoldását segítjük.

Ha nem szabad a szombat…
Foglalkozások egyszerre több osztály számára – egész évben egy-egy választott kiállításhoz kapcsolódóan.

Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:

György Gabriella: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu, 20/488-18-51

Csillag Edina: edina.csillag@muzeumicentrum.hu, 30/694-38-58