Munkatársak

IGAZGATÓSÁG

Gulyás Gábor, múzeumigazgató
E-mail: gulyas.gabor@muzeumicentrum.hu

Bohus Zsófia, igazgatói irodavezető
E-mail: bohus.zsofia@muzeumicentrum.hu

Egyed-Tóth Erika, igazgatói asszisztens
E-mail: titkarsag@muzeumicentrum.hu

Pénzes Ilona, igazgatói ügyintéző
E-mail: penzes.ilona@muzeumicentrum.hu

IGAZGATÓHELYETTESEK

dr. Lauter Éva, tudományos igazgatóhelyettes
E-mail: lauter.eva@muzeumicentrum.hu

dr. Keller Adrienn, jogtanácsos, általános igazgatóhelyettes
E-mail: keller.adrienn@muzeumicentrum.hu

 

TUDOMÁNYOS IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK

Véri Dániel, tudományos titkár
E-mail: veri.daniel@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2009–2016 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2009–2010 MA in History, Central European University
2004–2009 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, neoavantgárd művészet, holokauszt és művészet, a tiszaeszlári vérvád kultúrtörténete, Major János (1934–2008), egzisztencializmus és művészet, medievalism, street art

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039207
https://ceu.academia.edu/DanielVéri

MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FŐOSZTÁLY

Képzőművészeti és Kurátori Osztály

Szabó Noémi, művészettörténész
E-mail: noemi.szabo@muzeumicentrum.hu

Barki Gergely, kurátor
E-mail: gergely.barki@muzeumicentrum.hu

Dr. Bodonyi Emőke, kurátor
E-mail: bodonyi.emoke@muzeumicentrum.hu

Dr. Boros Lili, kurátor

E-mail: boros.lili@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1979.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2012 Irodalomtudományi Doktori Iskola, orosz irodalom és irodalomkutatás program, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1998–2005 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1998–2003 orosz nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2013, ELTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
kortárs művészet, videoművészet, konceptuális és neokonceptuális művészet, kurátori elméletek, 19–20. századi orosz irodalom, interdiszciplinaritás, képi narráció, képelméletek, vizuális metafora az irodalmi szövegben

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10031070
https://ektf.academia.edu/LiliBoros

Kigyós Fruzsina, művészeti és muzeológiai főosztály-vezető helyettes, kurátor

E-mail: fruzsina.kigyos@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1988.

Egyetemi tanulmányok:
2017– kultúratudomány MA, Pannon Egyetem, Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar
2014 művészetmenedzsment, University of Pennsylvania
2007–2009 szabad bölcsészet BA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
kelet-európai művészeti teória, esztétika és a szocialista éra kortárs interpretációja

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059490
https://independent.academia.edu/KigyósFruzsina

Kucsinka-Kopin Katalin, kurátor

E-mail: kopin.katalin@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1981.

Egyetemi tanulmányok:
2000–2006 művészettörténet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2000–2005 kommunikáció, újságíró szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, szentendrei kortárs képzőművészet, konceptuális művészet, kortárs fotóművészet, pszichológia és képzőművészet, Bartl József (1932–2013), Ámos Imre (1907–1944)

Publikációk:
https://independent.academia.edu/KatalinKucsinkaKopin

Muladi Brigitta, kurátor

E-mail: muladi.brigitta@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1963.

Egyetemi tanulmányok:
1989–2000 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
A klasszikus művészet továbbélése, idézetek, visszautalások megjelenése a kortárs művészetben, különös tekintettel a magyar, és az európai festészetre. A mindenkori kortárs művészet nagy témáinak a hagyományos műfajokkal való kapcsolata, a műfajok felbomlása. A figuratív, realisztikus, emberközpontú formákat alkalmazó művészeti jelenségek, különféle kapcsolataik, interakciójuk a művészet és a film történetével.

Publikációk:
https://independent.academia.edu/BrigittaMuladi

Schneller János, kurátor
E-mail: janos.schneller@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1980.

Egyetemi tanulmányok:
2002–2008 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
hatvanas évek művészetirányítása a pártállami diktatúra idején, neoavantgárd művészet, kortárs tendenciák

Iberhalt Zsuzsa, kurátor asszisztens
E-mail: iberhalt.zsuzsa@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2012– művészettörténet MA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2007–2012 szabad bölcsészet BA, művészettörténet szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kutatási terület:
20. századi magyar képzőművészet, plakátművészet, kortárs művészet, konceptuális művészet az 1960-as évektől napjainkig

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZsuzsaIberhalt

Kozák Zsuzsanna, kurátor asszisztens
E-mail: kozak.zsuzsanna@muzeumicentrum.hu

Kádárné Kovács Mária, adattáros
E-mail: kadarne.kovacs.maria@muzeumicentrum.hu

Herczeg Zoltán, gyűjteménykezelő
E-mail: herczeg.zoltan@muzeumicentrum.hu

Eged Dalma, gyűjteménykezelő
E-mail: dalma.eged@muzeumicentrum.hu

Szentendrei Grafikai Műhely

Zarubay Bence, műhelymester, szitanyomó, nyomdász
E-mail: zarubay.bence@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1971.Egyetemi tanulmányok:
2001–2006 andragógia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai KarSzakterület:
képzőművészeti grafikai lapok készítése sokszorosító-grafikai eljárással, műhelymunka, felnőttképzés

Muzeológiai Osztály

Szigetiné Dr. Tóth Judit, etnográfus, muzeológus
E-mail: sztoth.judit@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1957.

Egyetemi tanulmányok:
1977–1983 néprajz, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1976–1981 magyar–népművelés, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
egyetemi doktori cím (1985, KLTE, néprajz)

Kutatási terület:
folklór, szokások, újjáéledő és teremtett hagyomány, vallási néprajz, nemzetiségi kultúra, nemzetiségek viselete

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059529
https://independent.academia.edu/JuditSzTóth

Dr. Ottományi Katalin, régész, adattáros

E-mail: ottomanyi.katalin@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1976–1981 latin nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1980 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1976 történelem–könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (1997, ELTE, történelem–régészet)
egyetemi doktori fokozat (1988, ELTE, római kori régészet)

Kutatási terület:
Késő római–kora népvándorlás kori régészet, késő római kerámiakutatás (besimított kerámia, kerámiagyártás a Dunakanyarban stb.), vidéki római települések (villák, vicusok, elsősorban Pest megyében), késő római temetkezések Pest megyében, késő kelta–kora római átmeneti korszak települései, kerámiája (Pest megye)

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034262
https://independent.academia.edu/KatalinOttományi

Bernhardt Levente, adatrögzítő, gyűjteménykezelő
E-mail: levente.bernhardt@muzeumicentrum.hu

Fábián Laura, történész
E-mail: laura.fabian@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1990.Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 történelem alapszak, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
2011–2015 szabad bölcsészet alapszak, művészettörténet-esztétika szakirány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2012–2014 történelem mesterszak, középkor szakirány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2014– doktori képzés, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Közép- és kora újkori egyetemes történelem doktori program
Kutatási terület:
középkori történelem, kódexekPublikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10048415
https://elte.academia.edu/LauraFabian

Irodalmi és Könyvtári Osztály

Szilágyi Zsófia Júlia, irodalomtörténész, irodalmi és könyvtári osztály-vezető
E-mail: julia.szilagyizsofia@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2012 BA művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2000–2003 abszolutórium, 1945 utáni irodalom doktori program, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1995–2003 esztétika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1999 magyar nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
Szilágyi Domokos, 1945 utáni magyar irodalom

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZSzilágyi

Major Tímea, könyvtáros, irodalomtörténész
E-mail: major.timea@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1966.

Egyetemi tanulmányok:
2010–2011 segédkönyvtáros–könyvtári asszisztens tanfolyam, Könyvtári Intézet
1984–1989 magyar–esztétika, Janus Pannonius Tudomány Egyetem

Restaurátor csoport

Lukács Katalin, főrestaurátor, csoportvezető
E-mail: katalin.lukacs@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1994–1996 műemlékvédelmi szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Építész Kar
1988–1990 papír- és bőrrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar
1984–1988 fa- és bútorrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar

Kutatási terület:
régészeti, történeti fatárgyak, néprajzi bútorok, grafikák restaurálása

Schrett László, főrestaurátor
E-mail: schrett.laszlo@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1962.

Egyetemi tanulmányok:
1995–2000 tárgyrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kutatási terület:
fa alapú (festett és fémszínezett) bútorok és tárgyak restaurálása, új módszer a bútorrestaurálásban (adatbázis bővítése, számítások, arányok pontosítása), pincehelyiségek használata kiállítás és raktározás céljából, ennek műtárgyakra vonatkozó következményei

 

RÉGÉSZETI FŐOSZTÁLY

Dr. Rajna András, régész, főmuzeológus, régészeti főosztály-vezető
E-mail: rajna.andras@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2016 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2003 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Kárpát-medence rézkora, iparrégészet, bőrcserzés, feldolgozás

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039442
https://independent.academia.edu/AndrásRajna

Régészeti Osztály

Dr. Kovács Katalin, régész, főmuzeológus, régészeti osztály-vezető
E-mail: katalin.kovacs@muzeumicentrum.hu

Dr. Bózsa Anikó, régész, főmuzeológus
E-mail: bozsa.aniko@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1983.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, régészeti program
2003–2008 régészet szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
római provinciák régészete, a római kori szépség- és testápolás, testkultúra, a kapcsolódó régészeti emlékanyag, kisleletek

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034711
https://pmmi.academia.edu/anikóbózsa

Giedl Dániel, régész, muzeológus
E-mail: daniel.giedl@muzeumicentrum.hu

Patay Róbert, régész, főmuzeológus
E-mail: patay.robert@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2009 Földtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem
2006–2008 geoarcheológia szakirányú képzés, Szegedi Tudományegyetemem
1994–2000 történelem–régészet szak, József Attila Tudományegyetem

Kutatási terület:
a Kárpát-medence és elsősorban az Alföld rézkori és kora bronzkori kultúrái és azok kulturális, kronológiai viszonyai és kapcsolatrendszere a szomszédos területekkel (Balkán-félsziget, Nyugat-Európa), fémművesség a rézkorban és a kora bronzkorban

Publikációk:
https://independent.academia.edu/PatayRobert

PhD. Rácz Tibor Ákos, régész, főmuzeológus
E-mail: racztibor.akos@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2001 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Árpád-kori falusias települések, Árpád-kori anyagi kultúra, Pest megye középkori régészeti emlékei, közösségi régészet és fémkeresőzés

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10044532
https://https://elte.academia.edu/TiborRácz

Repiszky Tamás, régész, főmuzeológus
E-mail: repiszky.tamas@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1959.

Egyetemi tanulmányok:
1978–1986 régészet–magyar, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, bányarégészet, családtörténet, grafológiatörténet, mozdulatművészet

Dr. Tóth János Attila, régész, főmuzeológus
E-mail: janosattila.toth@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1974.

Egyetemi tanulmányok:
1997–2000 Régészeti Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1992–1997 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
style=”color: #00004c;”> PhD (2004, ELTE Régészeti Doktori Iskola)

Kutatási terület:
víz alatti régészet, a Csepel-sziget régészete, régészeti topográfia

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10000252
https://argonauta.academia.edu/AttilaTóth

Dákó Balázs, régész technikus
E-mail: balazs.dako@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1988.

Egyetemi tanulmányok:
2010–2015 történelem BA, Pécsi Tudományegyetem

Kutatási terület:
topográfia, légi régészet

Publikációk:
https://independent.academia.edu/BalázsDákó
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10065985

Herbst Anna, régész, muzeológus
E-mail: herbst.anna@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1991.

Egyetemi tanulmányok:
2014– múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2010–2016 régészet MA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
középkori régészet, Árpád-kori településkutatás

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/AnnaHerbst

Jászberényi Mónika, régész technikus, gyűjteménykezelő
E-mail: jaszberenyi.monika@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2011–2015 történelem–régészet szakirány BA, népvándorláskor–középkor szakirány, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2008–2012 történelem BA, ókor–középkor specializáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, szarmata temetkezések és települések a Kárpát-medencében

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/MónikaJászberényi

Szőcs Péter, múzeumi geodéta
E-mail: peter.szocs@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1977.

Egyetemi tanulmányok:
1998–2005 geográfus és földrajztanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
2006–2009 térinformatikai szakmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar

Kutatási terület:
alacsony költségű és szabad szoftverek használata a térinformatikában, térképek és térinformatikai megoldások használata a történetkutatásban

Sima Gábor, régésztechnikus, gyűjteménykezelő
E-mail: sima.gabor@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
1996–2001 lengyel, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1994–2000 szociológia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1996 történelem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Numizmatikai Gyűjtemény

Nagy Balázs, régész, muzeológus, Megyei Numizmatikai Gyűjtemény kezelője
E-mail: nagy.balazs@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2011 régészet MA, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
a régészeti feltárások éremanyagaiban rejlő numizmatikai elemzési lehetőségek, érem- és kincsleletek feldolgozása, pénztörténet, gazdaságtörténet, egyes korszakok érmeinek tipokronológiai vizsgálata

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10051651
https://femuz.academia.edu/NagyBalázs

Szabó Márta, régészeti raktárkezelő (Cegléd)
Tel.: +36-20-779-6669

Feltárási Projektiroda

Marsi Rita, régészeti ügyintéző
E-mail: rita.marsi@muzeumicentrum.hu

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI FŐOSZTÁLY

Kommunikációs Osztály

Herr Ágnes, vezető grafikus
E-mail: agnes.herr@muzeumicentrum.hu

Kiss Krisztina Noémi, grafikus
E-mail: krisztina.kiss@muzeumicentrum.hu

Torma Tamás, sajtókapcsolatok
E-mail: torma.tamas@muzeumicentrum.hu

Bódiová Katarína, kommunikációs asszisztens
E-mail: bodiova.katarina@muzeumicentrum.hu

Szörényi Örs, kommunikációs szakértő, partnerkapcsolatok
E-mail: szorenyi.ors@muzeumicentrum.hu

Deim Balázs, fotográfus
E-mail: deim.balazs@muzeumicentrum.hu

Zelei Bori, korrektor, szövegíró
E-mail: bori.zelei@muzeumicentrum.hu

Programszervezési Osztály

Szebeni-Tóth Anett, programszervezési osztály-vezető
E-mail: anett.toth@muzeumicentrum.hu

Poják-Gregor Judit, programszervező
Email: judit.gregor@muzeumicentrum.hu

Csillag Edina, múzeumpedagógus
E-mail: edina.csillag@muzeumicentrum.hu

György Gabriella, múzeumpedagógus
E-mail: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu

Születési év: 1977.

Egyetemi tanulmányok:
2017– gyógypedagógia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar
2003–2006 médiapedagógia, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1999–2003 magyar szakos tanár, Nyíregyházi Főiskola
1998–2002 rajz–vizuális kommunikáció tanár, Nyíregyházi Főiskola
1996–1998 magyar szak, Debreceni Egyetem

Kutatási terület:
a modern és a kortárs művészet múzeumpedagógiája, kognitív képességek és a tér/mozgás kapcsolata, kortárs művészet közvetítése sajátos nevelési igényű gyerekeknek

GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY

Magyar Erzsébet, gazdasági főosztály-vezető
E-mail: magyar.erzsebet@muzeumicentrum.hu

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Csonkáné Vogel Ildikó, főpénztáros, csoportvezető
E-mail: ildiko.vogel@muzeumicentrum.hu

Jevuczó Edit, gazdasági osztály-vezető, főkönyvi könyvelő
E-mail: jevuczo.edit@muzeumicentrum.hu

Benkovits Bernadett, főkönyvi könyvelő
E-mail: benkovitsb@muzeumicentrum.hu

Lajter Krisztina, könyvelő
E-mail: krisztina.lajter@muzeumicentrum.hu

Lakatos-Illés Renáta, főkönyvi könyvelő
E-mail: renata.illes@muzeumicentrum.hu

Múzeumi pénztáros csoport

Görgey Dóra, pénztáros koordinátor
E-mail: gorgey.dora@muzeumicentrum.hu

Makai-Tóth Andrea, múzeumi pénztáros
E-mail: andrea.makai@muzeumicentrum.hu

Fábián Noémi, múzeumi pénztáros

Tállayné Horváth Éva, múzeumi pénztáros

Zoltainé Csontos Ágnes, múzeumi pénztáros
E-mail: agnes.csontos@muzeumicentrum.hu

Munkaügyi Osztály

Székely Katalin, munkaügyi ügyintéző
E-mail: katalin.szekely@muzeumicentrum.hu

Pályázati Iroda

Kiss Gábor, pályázati referens
E-mail: kiss.gabor@muzeumicentrum.hu

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK

Informatikai rendszergazda

Sántha Zoltán, informatikai rendszergazda
E-mail: santha.zoltan@muzeumicentrum.hu

Jogi iroda

dr. Somlói Lilla Lujza, jogász
E-mail: somloi.lujza@muzeumicentrum.hu

LOGISZTIKAI ÉS MŰKÖDTETÉSI FŐOSZTÁLY

Gergely Gabriella, logisztikai és működtetési főosztály-vezető
E-mail: gergely.gabriella@muzeumicentrum.hu

Üzemeltetési Osztály

Tóth Mátyás, üzemeltetési osztály-vezető
E-mail: matyas.toth@muzeumicentrum.hu

Flóris Tibor, beruházási projektvezető
E-mail: floris.tibor@muzeumicentrum.hu

Fühl Tamás, üzemeltetési ügyintéző
E-mail: tamas.fuhl@muzeumicentrum.hu

Fühl Béla, gondnok
E-mail: bela.fuhl@muzeumicentrum.hu

Kiállításépítési Osztály

Petrik Zsolt, kiállítási osztály-vezető
E-mail: petrik.zsolt@muzeumicentrum.hu

Laza Soma, kiállítás építő
E-mail: soma.laza@muzeumicentrum.hu

Olgyay János, kiállítás építő
E-mail: janos.olgyay@muzeumicentrum.hu

Biztonsági Osztály

Bernát Andrea, biztonsági osztály-vezető
Tel.: +36-20-536-7175
E-mail: andrea.bernat@muzeumicentrum.hu

Becsei József, teremőr, biztonsági őr
Benyák Andrea, teremőr
Bolyai Csaba, teremőr
Böttkös Zoltán István, teremőr, biztonsági őr
Cseh Erzsébet Zita, teremőr
Csákó Gábor, teremőr, biztonsági őr
Dávid Ibolya, teremőr
Gregus Judit, teremőr
Kalauz János, teremőr
Kalauz Melinda, teremőr
Kaló Ferenc, teremőr, biztonsági őr
Kaló Ferencné, teremőr, biztonsági őr
Király Ferencné, teremőr
Kiss Gyuláné, teremőr
Kiss Ildikó, teremőr
Kiss Lajosné, teremőr
Kócziánné Vincze Izabella, teremőr
Komlósi Gáborné, teremőr
Kosztán Lajosné, teremőr
Kovácsné Pogány Lenke, teremőr
Kőhalmi Tibor, teremőr, biztonsági őr
Markó Dániel, teremőr
Mészáros Zoltán, teremőr, biztonsági őr
Németh Ferencné, teremőr
Ódry Erzsébet, teremőr, biztonsági őr
Palkó Józsefné, teremőr
Pataki Károlyné, teremőr
Petromárkó Zsigmondné, teremőr
Pikó Attila Levente, teremőr
Pongrácz József, teremőr
Révész Józsefné, teremőr
Sátor János teremőr, biztonsági őr
Szemler Szabina, teremőr
Szente Márton, teremőr
Varga Gyuláné, teremőr
Varjasi Géza, teremőr
Verba Lászlóné, teremőr
Zimán Erzsébet, teremőr
Zsámbéki András, teremőr
Zsolt Gábor, teremőr, biztonsági őr

Takarítók:
Fercsekné László Éva
Holba Erzsébet
Klibán Vendelné
Molnár Rozália
Rébb Terézia (Gödöllő)