Munkatársak

IGAZGATÓSÁG

E-mail: titkarsag@muzeumicentrum.hu

Prosek Zoltán, múzeumigazgató

Egyed-Tóth Erika, igazgatói asszisztens

IGAZGATÓHELYETTESEK

dr. Lauter Éva, tudományos igazgatóhelyettes

dr. Keller-Gera Adrienn, jogtanácsos, általános igazgatóhelyettes

 

TUDOMÁNYOS IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK

Véri Dániel, tudományos titkár

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2009–2016 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2009–2010 MA in History, Central European University
2004–2009 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, neoavantgárd művészet, holokauszt és művészet, a tiszaeszlári vérvád kultúrtörténete, Major János (1934–2008), egzisztencializmus és művészet, medievalism, street art

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039207
https://ceu.academia.edu/DanielVéri

MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FŐOSZTÁLY

Képzőművészeti és Kurátori Osztály

E-mail: kepzomuveszetiosztaly@muzeumicentrum.hu

Szabó Noémi, művészettörténész

Barki Gergely, kurátor

Dr. Bodonyi Emőke, kurátor

Dr. Boros Lili, kurátor

Születési év: 1979.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2012 Irodalomtudományi Doktori Iskola, orosz irodalom és irodalomkutatás program, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1998–2005 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1998–2003 orosz nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2013, ELTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
kortárs művészet, videoművészet, konceptuális és neokonceptuális művészet, kurátori elméletek, 19–20. századi orosz irodalom, interdiszciplinaritás, képi narráció, képelméletek, vizuális metafora az irodalmi szövegben

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10031070
https://ektf.academia.edu/LiliBoros

Kigyós Fruzsina, művészeti és muzeológiai főosztály-vezető helyettes, kurátor

Születési év: 1988.

Egyetemi tanulmányok:
2017– kultúratudomány MA, Pannon Egyetem, Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar
2014 művészetmenedzsment, University of Pennsylvania
2007–2009 szabad bölcsészet BA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
kelet-európai művészeti teória, esztétika és a szocialista éra kortárs interpretációja

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059490
https://independent.academia.edu/KigyósFruzsina

Kucsinka-Kopin Katalin, kurátor

Születési év: 1981.

Egyetemi tanulmányok:
2000–2006 művészettörténet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2000–2005 kommunikáció, újságíró szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, szentendrei kortárs képzőművészet, konceptuális művészet, kortárs fotóművészet, pszichológia és képzőművészet, Bartl József (1932–2013), Ámos Imre (1907–1944)

Publikációk:
https://independent.academia.edu/KatalinKucsinkaKopin

Muladi Brigitta, kurátor

Születési év: 1963.

Egyetemi tanulmányok:
1989–2000 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
A klasszikus művészet továbbélése, idézetek, visszautalások megjelenése a kortárs művészetben, különös tekintettel a magyar, és az európai festészetre. A mindenkori kortárs művészet nagy témáinak a hagyományos műfajokkal való kapcsolata, a műfajok felbomlása. A figuratív, realisztikus, emberközpontú formákat alkalmazó művészeti jelenségek, különféle kapcsolataik, interakciójuk a művészet és a film történetével.

Publikációk:
https://independent.academia.edu/BrigittaMuladi

Schneller János, kurátor

Születési év: 1980.

Egyetemi tanulmányok:
2002–2008 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
hatvanas évek művészetirányítása a pártállami diktatúra idején, neoavantgárd művészet, kortárs tendenciák

Iberhalt Zsuzsa, kurátor asszisztens

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2012– művészettörténet MA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2007–2012 szabad bölcsészet BA, művészettörténet szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kutatási terület:
20. századi magyar képzőművészet, plakátművészet, kortárs művészet, konceptuális művészet az 1960-as évektől napjainkig

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZsuzsaIberhalt

Kozák Zsuzsanna, kurátor asszisztens

Herczeg Zoltán, gyűjteménykezelő

Eged Dalma, gyűjteménykezelő

Szentendrei Grafikai Műhely

Zarubay Bence, műhelymester, szitanyomó, nyomdász

Születési év: 1971.Egyetemi tanulmányok:
2001–2006 andragógia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai KarSzakterület:
képzőművészeti grafikai lapok készítése sokszorosító-grafikai eljárással, műhelymunka, felnőttképzés

Muzeológiai Osztály

E-mail: muzeologia@muzeumicentrum.hu
Adattár: adattar@muzeumicentrum.hu

Szigetiné Dr. Tóth Judit, etnográfus, muzeológus

Születési év: 1957.

Egyetemi tanulmányok:
1977–1983 néprajz, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1976–1981 magyar–népművelés, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
egyetemi doktori cím (1985, KLTE, néprajz)

Kutatási terület:
folklór, szokások, újjáéledő és teremtett hagyomány, vallási néprajz, nemzetiségi kultúra, nemzetiségek viselete

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059529
https://independent.academia.edu/JuditSzTóth

Dr. Ottományi Katalin, régész, adattáros

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1976–1981 latin nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1980 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1976 történelem–könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (1997, ELTE, történelem–régészet)
egyetemi doktori fokozat (1988, ELTE, római kori régészet)

Kutatási terület:
Késő római–kora népvándorlás kori régészet, késő római kerámiakutatás (besimított kerámia, kerámiagyártás a Dunakanyarban stb.), vidéki római települések (villák, vicusok, elsősorban Pest megyében), késő római temetkezések Pest megyében, késő kelta–kora római átmeneti korszak települései, kerámiája (Pest megye)

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034262
https://independent.academia.edu/KatalinOttományi

Bernhardt Levente, adatrögzítő, gyűjteménykezelő

Fábián Laura, történész

Születési év: 1990.Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 történelem alapszak, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
2011–2015 szabad bölcsészet alapszak, művészettörténet-esztétika szakirány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2012–2014 történelem mesterszak, középkor szakirány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2014– doktori képzés, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Közép- és kora újkori egyetemes történelem doktori program
Kutatási terület:
középkori történelem, kódexekPublikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10048415
https://elte.academia.edu/LauraFabian

Irodalmi és Könyvtári Osztály

E-mail: konyvtar@muzeumicentrum.hu

Szilágyi Zsófia Júlia, irodalomtörténész, irodalmi és könyvtári osztály-vezető

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2012 BA művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2000–2003 abszolutórium, 1945 utáni irodalom doktori program, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1995–2003 esztétika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1999 magyar nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
Szilágyi Domokos, 1945 utáni magyar irodalom

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZSzilágyi

Major Tímea, könyvtáros, irodalomtörténész

Születési év: 1966.

Egyetemi tanulmányok:
2010–2011 segédkönyvtáros–könyvtári asszisztens tanfolyam, Könyvtári Intézet
1984–1989 magyar–esztétika, Janus Pannonius Tudomány Egyetem

Restaurátor csoport

E-mail: restaurator@muzeumicentrum.hu

Lukács Katalin, főrestaurátor, csoportvezető

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1994–1996 műemlékvédelmi szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Építész Kar
1988–1990 papír- és bőrrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar
1984–1988 fa- és bútorrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar

Kutatási terület:
régészeti, történeti fatárgyak, néprajzi bútorok, grafikák restaurálása

Schrett László, főrestaurátor

Születési év: 1962.

Egyetemi tanulmányok:
1995–2000 tárgyrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kutatási terület:
fa alapú (festett és fémszínezett) bútorok és tárgyak restaurálása, új módszer a bútorrestaurálásban (adatbázis bővítése, számítások, arányok pontosítása), pincehelyiségek használata kiállítás és raktározás céljából, ennek műtárgyakra vonatkozó következményei

Pintea Alíz Ráhel, restaurátor

RÉGÉSZETI FŐOSZTÁLY

E-mail: regeszet@muzeumicentrum.hu

Dr. Rajna András, régész, főmuzeológus, régészeti főosztály-vezető

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2016 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2003 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Kárpát-medence rézkora, iparrégészet, bőrcserzés, feldolgozás

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039442
https://independent.academia.edu/AndrásRajna

Régészeti Osztály

Dr. Kovács Katalin, régész, főmuzeológus, régészeti osztály-vezető

Dr. Bózsa Anikó, régész, főmuzeológus

Születési év: 1983.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, régészeti program
2003–2008 régészet szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
római provinciák régészete, a római kori szépség- és testápolás, testkultúra, a kapcsolódó régészeti emlékanyag, kisleletek

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034711
https://pmmi.academia.edu/anikóbózsa

Giedl Dániel, régész, muzeológus

Patay Róbert, régész, főmuzeológus

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2009 Földtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem
2006–2008 geoarcheológia szakirányú képzés, Szegedi Tudományegyetemem
1994–2000 történelem–régészet szak, József Attila Tudományegyetem

Kutatási terület:
a Kárpát-medence és elsősorban az Alföld rézkori és kora bronzkori kultúrái és azok kulturális, kronológiai viszonyai és kapcsolatrendszere a szomszédos területekkel (Balkán-félsziget, Nyugat-Európa), fémművesség a rézkorban és a kora bronzkorban

Publikációk:
https://independent.academia.edu/PatayRobert

PhD. Rácz Tibor Ákos, régész, főmuzeológus

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2001 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Árpád-kori falusias települések, Árpád-kori anyagi kultúra, Pest megye középkori régészeti emlékei, közösségi régészet és fémkeresőzés

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10044532
https://https://elte.academia.edu/TiborRácz

Repiszky Tamás, régész, főmuzeológus

Születési év: 1959.

Egyetemi tanulmányok:
1978–1986 régészet–magyar, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, bányarégészet, családtörténet, grafológiatörténet, mozdulatművészet

Herbst Anna, régész, muzeológus

Születési év: 1991.

Egyetemi tanulmányok:
2014– múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2010–2016 régészet MA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
középkori régészet, Árpád-kori településkutatás

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/AnnaHerbst

Jászberényi Mónika, régész technikus, gyűjteménykezelő

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2011–2015 történelem–régészet szakirány BA, népvándorláskor–középkor szakirány, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2008–2012 történelem BA, ókor–középkor specializáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, szarmata temetkezések és települések a Kárpát-medencében

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/MónikaJászberényi

Sima Gábor, régésztechnikus, gyűjteménykezelő

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
1996–2001 lengyel, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1994–2000 szociológia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1996 történelem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Numizmatikai Gyűjtemény

Nagy Balázs, régész, muzeológus, Megyei Numizmatikai Gyűjtemény kezelője

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2011 régészet MA, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
a régészeti feltárások éremanyagaiban rejlő numizmatikai elemzési lehetőségek, érem- és kincsleletek feldolgozása, pénztörténet, gazdaságtörténet, egyes korszakok érmeinek tipokronológiai vizsgálata

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10051651
https://femuz.academia.edu/NagyBalázs

Szabó Márta, régészeti raktárkezelő (Cegléd)
Tel.: +36-20-779-6669

Feltárási Projektiroda

Marsi Rita, régészeti ügyintéző

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI FŐOSZTÁLY

Kommunikációs Osztály

E-mail: kommunikacio@muzeumicentrum.hu
Sajtókapcsolat: sajto@muzeumicentrum.hu

Herr Ágnes, vezető grafikus

Kiss Krisztina Noémi, grafikus

Torma Tamás, sajtókapcsolatok

Deim Balázs, fotográfus

Zelei Bori, korrektor, szövegíró

Programszervezési Osztály

Látogatói programok: program@muzeumicentrum.hu
Múzeumpedagógia: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
Rendezvényszervezés: rendezvenyszervezes/event@muzeumicentrum.hu

Szebeni-Tóth Anett, programszervezési osztályvezető

Csillag Edina, múzeumpedagógus

György Gabriella, múzeumpedagógus

Születési év: 1977.

Egyetemi tanulmányok:
2017– gyógypedagógia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar
2003–2006 médiapedagógia, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1999–2003 magyar szakos tanár, Nyíregyházi Főiskola
1998–2002 rajz–vizuális kommunikáció tanár, Nyíregyházi Főiskola
1996–1998 magyar szak, Debreceni Egyetem

Kutatási terület:
a modern és a kortárs művészet múzeumpedagógiája, kognitív képességek és a tér/mozgás kapcsolata, kortárs művészet közvetítése sajátos nevelési igényű gyerekeknek

GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY

E-mail: penzugy@muzeumicentrum.hu

Magyar Erzsébet, gazdasági főosztály-vezető

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Benkovits Bernadett, főkönyvi könyvelő

Juhász Katalin, főpénztáros

Lajter Krisztina, könyvelő

Lakatos-Illés Renáta, főkönyvi könyvelő

Pénzes Ilona, pénzügyi ügyintéző

Múzeumi pénztáros csoport

Makai-Tóth Andrea, múzeumi pénztáros

Fábián Noémi, múzeumi pénztáros

Tállayné Horváth Éva, múzeumi pénztáros

Zoltainé Csontos Ágnes, múzeumi pénztáros

Munkaügyi Osztály

Székely Katalin, munkaügyi ügyintéző

Pályázati Iroda

Kiss Gábor, pályázati referens

ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK

Informatikai rendszergazda

Sántha Zoltán, informatikai rendszergazda

Jogi iroda

dr. Somlói Lilla Lujza, jogász

LOGISZTIKAI ÉS MŰKÖDTETÉSI FŐOSZTÁLY

Gergely Gabriella, logisztikai és működtetési főosztály-vezető

Üzemeltetési Osztály

E-mail: uzemeltetes@muzeumicentrum.hu

Tóth Mátyás, üzemeltetési osztály-vezető

Flóris Tibor, beruházási projektvezető

Takács István, üzemeltetési ügyintéző

Fühl Béla, gondnok

Kiállításépítési Osztály

Petrik Zsolt, kiállítási osztály-vezető

Laza Soma, kiállítás építő

Olgyay János, kiállítás építő

Biztonsági Osztály

Bernát Andrea, biztonsági osztály-vezető
Benyák Andrea, teremőr
Bolyai Csaba, teremőr
Böttkös Zoltán István, teremőr, biztonsági őr
Csákó Gábor, teremőr, biztonsági őr
Dávid Ibolya, teremőr
Gregus Judit, teremőr
Kalauz János, teremőr
Kalauz Melinda, teremőr
Kaló Ferenc, teremőr, biztonsági őr
Kaló Ferencné, teremőr, biztonsági őr
Király Ferencné, teremőr
Kiss Ildikó, teremőr
Kőhalmi Tibor, teremőr, biztonsági őr
Markó Dániel, teremőr
Mészáros Zoltán, teremőr, biztonsági őr
Pikó Attila Levente, teremőr
Sátor János teremőr, biztonsági őr
Szemler Szabina, teremőr
Szente Márton, teremőr
Zsolt Gábor, teremőr, biztonsági őr

Takarítók:
Fercsekné László Éva
Holba Erzsébet
Rébb Terézia (Gödöllő)