Munkatársak

IGAZGATÓSÁG

Gulyás Gábor, múzeumigazgató
E-mail: gulyas.gabor@muzeumicentrum.hu

dr. Dalos Eszter, kabinetvezető
E-mail: dalos.eszter@muzeumicentrum.hu

Egyed-Tóth Erika, igazgatói asszisztens
Tel: +36-26-310-244
E-mail: titkarsag@muzeumicentrum.hu

Pénzes Ilona, ügyintéző titkárnő
E-mail: penzes.ilona@muzeumicentrum.hu

dr. Keller Adrienn, jogtanácsos, közbeszerzési referens
E-mail: keller.adrienn@muzeumicentrum.hu

dr. Lauter Éva, irodavezető, igazgatási és munkaügyi referens
E-mail: lauter.eva@muzeumicentrum.hu

Székely Katalin, munkaügyi ügyintéző
E-mail: katalin.szekely@muzeumicentrum.hu

Gergely Gabriella, vezető koordinátor
E-mail: gergely.gabriella@muzeumicentrum.hu

Véri Dániel PhD, tudományos titkár

E-mail: veri.daniel@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Igazgatóság
Beosztás: tudományos titkár

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2009–2016 Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2009–2010 MA in History, Central European University
2004–2009 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, neoavantgárd művészet, holokauszt és művészet, a tiszaeszlári vérvád kultúrtörténete, Major János (1934–2008), egzisztencializmus és művészet, medievalism, street art

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039207
https://ceu.academia.edu/DanielVéri

Vedres Ágnes, művészeti titkár

E-mail: agnes.vedres@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Igazgatóság
Beosztás: művészeti titkár

Születési év: 1965.

Egyetemi tanulmányok:
2011–2013 mozgóképkultúra-és médiaismeret BA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2003–2005 művelődésszervező MA, Janus Pannonius Tudományegyetem
2000–2003 művelődésszervező BA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar

Kutatási terület:
19. és 20. századi hazai és nemzetközi női fotóművészet, gender studies, hazai és nemzetközi művészeti- és műtárgypiaci tendenciák, műkereskedelem, műgyűjtés, aukcionálás

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ÁgiVedres

Rappai Zsuzsa, lektor, szövegíró
E-mail: zsuzsa.rappai@muzeumicentrum.hu

 

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

Philipp Helga, kommunikációs osztályvezető
E-mail: philipp.helga@muzeumicentrum.hu

Herr Ágnes, vezető grafikus
E-mail: agnes.herr@muzeumicentrum.hu

Csuport Andrea, tervezőgrafikus
E-mail: csuport.andrea@muzeumicentrum.hu

Torma Tamás, sajtókapcsolatok
E-mail: torma.tamas@muzeumicentrum.hu

Bedi Kata, kommunikációs referens
E-mail: kata.bedi@muzeumicentrum.hu

Szörényi Örs, kommunikációs szakértő, partnerkapcsolatok
E-mail: szorenyi.ors@muzeumicentrum.hu

Deim Balázs, fotográfus
E-mail: deim.balazs@muzeumicentrum.hu

Zelei Bori, korrektor, szövegíró
E-mail: bori.zelei@muzeumicentrum.hu

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY

Szabó Noémi, főosztályvezető, a múzeumigazgató művészeti helyettese
E-mail: noemi.szabo@muzeumicentrum.hu

Muladi Brigitta, főosztályvezető helyettes, kurátor

E-mail: muladi.brigitta@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: főosztályvezető helyettes, kurátor

Születési év: 1963.

Egyetemi tanulmányok:
1989–2000 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
A klasszikus művészet továbbélése, idézetek, visszautalások megjelenése a kortárs művészetben, különös tekintettel a magyar, és az európai festészetre. A mindenkori kortárs művészet nagy témáinak a hagyományos műfajokkal való kapcsolata, a műfajok felbomlása. A figuratív, realisztikus, emberközpontú formákat alkalmazó művészeti jelenségek, különféle kapcsolataik, interakciójuk a művészet és a film történetével.

Publikációk:
https://independent.academia.edu/BrigittaMuladi

Dr. Bodonyi Emőke, kurátor
E-mail: bodonyi.emoke@muzeumicentrum.hu

Kucsinka-Kopin Katalin, kurátor

E-mail: kopin.katalin@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: kurátor

Születési év: 1981.

Egyetemi tanulmányok:
2000–2006 művészettörténet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2000–2005 kommunikáció, újságíró szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kutatási terület:
1945 utáni magyar és közép-európai művészet, szentendrei kortárs képzőművészet, konceptuális művészet, kortárs fotóművészet, pszichológia és képzőművészet, Bartl József (1932–2013), Ámos Imre (1907–1944)

Publikációk:
https://independent.academia.edu/KatalinKucsinkaKopin

Boros Lili, kurátor, csoportvezető

E-mail: boros.lili@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: kurátor, csoportvezető

Születési év: 1979.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2012 Irodalomtudományi Doktori Iskola, orosz irodalom és irodalomkutatás program, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1998–2005 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1998–2003 orosz nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2013, ELTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
kortárs művészet, videoművészet, konceptuális és neokonceptuális művészet, kurátori elméletek, 19–20. századi orosz irodalom, interdiszciplinaritás, képi narráció, képelméletek, vizuális metafora az irodalmi szövegben

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10031070
https://ektf.academia.edu/LiliBoros

Köpöczi Rózsa, művészettörténész

E-mail: kopoczi.rozsa@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: művészettörténész

Születési év: 1955.

Egyetemi tanulmányok:
1983–1988 művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1974–1978 rajz–földrajz, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Kutatási terület:
20. századi magyar képző- és iparművészet, Szőnyi István életműve, pedagógiai munkássága, tanítványai (1925–1960 között), valamint köre, a zebegényi művészkolónia művészete, a 20. századi magyar kerámiaművészet a Gorka dinasztia munkásságán keresztül, a két világháború közötti magyar művészeti élet, magyar kortárs művészet az Ekszpanzió Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozók kiállításai és rendezvényei kapcsán

Publikációk:
https://independent.academia.edu/RózsaKöpöczi

György Gabriella, múzeumpedagógus

E-mail: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: múzeumpedagógus

Születési év: 1977.

Egyetemi tanulmányok:
2017– gyógypedagógia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar
2003–2006 médiapedagógia, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1999–2003 magyar szakos tanár, Nyíregyházi Főiskola
1998–2002 rajz–vizuális kommunikáció tanár, Nyíregyházi Főiskola
1996–1998 magyar szak, Debreceni Egyetem

Kutatási terület:
a modern és a kortárs művészet múzeumpedagógiája, kognitív képességek és a tér/mozgás kapcsolata, kortárs művészet közvetítése sajátos nevelési igényű gyerekeknek

Schneller János, kurátor
E-mail: janos.schneller@muzeumicentrum.hu

Kozák Zsuzsanna, kurátor asszisztens
E-mail: kozak.zsuzsanna@muzeumicentrum.hu

Iberhalt Zsuzsa, kurátor asszisztens

E-mail: iberhalt.zsuzsa@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: kurátor asszisztens

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2012– művészettörténet MA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2007–2012 szabad bölcsészet BA, művészettörténet szakirány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kutatási terület:
20. századi magyar képzőművészet, plakátművészet, kortárs művészet, konceptuális művészet az 1960-as évektől napjainkig

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZsuzsaIberhalt

Kigyós Fruzsina, kurátor asszisztens

E-mail: fruzsina.kigyos@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Képzőművészeti Főosztály
Beosztás: kurátor asszisztens

Születési év: 1988.

Egyetemi tanulmányok:
2017– kultúratudomány MA, Pannon Egyetem, Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar
2014 művészetmenedzsment, University of Pennsylvania
2007–2009 szabad bölcsészet BA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
kelet-európai művészeti teória, esztétika és a szocialista éra kortárs interpretációja

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059490
https://independent.academia.edu/KigyósFruzsina

Zarubay Bence, szitanyomó, fotós
E-mail: zarubay.bence@muzeumicentrum.hu

Kádárné Kovács Mária, adattáros
E-mail: kadarne.kovacs.maria@muzeumicentrum.hu

 

SZERVEZÉSI- ÉS MŰKÖDTETÉSI FŐOSZTÁLY

Kassai Hajnal, főosztályvezető, a múzeumigazgató általános helyettese
E-mail: kassai.hajnal@muzeumicentrum.hu

Csillag Edina, múzeumpedagógus
E-mail: edina.csillag@muzeumicentrum.hu

Szebeni Tóth Anett, rendezvényszervező
E-mail: anett.toth@muzeumicentrum.hu

Kiss Gábor, pályázati referens
E-mail: kiss.gabor@muzeumicentrum.hu

Sántha Zoltán, informatikai rendszergazda
E-mail: santha.zoltan@muzeumicentrum.hu

 

Múzeumi pénztáros csoport

Görgey Dóra, pénztáros csoportvezető
E-mail: gorgey.dora@muzeumicentrum.hu

Csontos Ágnes, múzeumi pénztáros
E-mail: agnes.csontos@muzeumicentrum.hu

Fanczal Andrásné, múzeumi pénztáros

Tállayné Horváth Éva, múzeumi pénztáros-teremőr

Makai-Tóth Andrea, múzeumi pénztáros-teremőr

 

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Flóris Tibor, üzemeltetési osztályvezető
E-mail: floris.tibor@muzeumicentrum.hu

Tóth Mátyás, üzemeltetési ügyintéző
E-mail: matyas.toth@muzeumicentrum.hu

Petrik Zsolt, kiállítási csoportvezető
E-mail: petrik.zsolt@muzeumicentrum.hu

Herczeg Zoltán, műtárgyszállító
E-mail: zoltan.herceg@muzeumicentrum.hu

Pokorny Attila, kiállítás rendező
E-mail: pokorny.attila@muzeumicentrum.hu

Kecskés Robin, kiállítás rendező
E-mail: kecskes.robin@muzeumicentrum.hu

Fühl Béla, gondnok
E-mail: bela.fuhl@muzeumicentrum.hu

Holba Erzsébet, takarító
Kupecz Erika, takarító (Gödöllő)

 

Biztonsági csoport

Bernát Andrea, biztonsági csoportvezető
Tel.: +36-20-536-7175
E-mail: andrea.bernat@muzeumicentrum.hu

Blésch Olga, teremőr
Bolyai Csaba, teremőr
Gyulainé Székely Anna, teremőr
Csákó Gábor, teremőr, biztonsági őr
Dávid Ibolya, teremőr
Gregus Judit, teremőr
Hatos Norbert, teremőr, biztonsági őr
Horváthné Deli Mária, teremőr
Jankovits Gergő, teremőr, biztonsági őr
Jártas György, teremőr
Kalauz János, teremőr
Kalauz Melinda, teremőr
Kaló Ferenc, teremőr, biztonsági őr
Kaló Ferencné, teremőr, biztonsági őr
Kiss Ildikó,teremőr
Kiss Lajosné, teremőr
Kőhalmi Tibor, teremőr, biztonsági őr
Leitner Dániel, teremőr, biztonsági őr
Markó Dániel, teremőr
Mészáros Zoltán, teremőr, biztonsági őr
Molnár Zsuzsanna, teremőr
Sátor János teremőr, biztonsági őr
Zsolt Gábor, teremőr
Ódry Erzsébet, teremőr, biztonsági őr
Zsámbéki András, teremőr
Németh Ferencné, teremőr-pénztáros
Cseh Erzsébet, teremőr-pénztáros
Kiss Gézáné, teremőr-pénztáros

Takarítók:
Holba Erzsébet
Klibán Vendelné
Rózsa Judit
Bobák Éva

 

GAZDASÁGI OSZTÁLY

Magyar Erzsébet, gazdasági vezető
E-mail: magyar.erzsebet@muzeumicentrum.hu

Stumpfelné Gulyás Erzsébet, főpénztáros
E-mail: stumpfelne@muzeumicentrum.hu

Jevuczó Edit, főkönyvi könyvelő
E-mail: jevuczo.edit@muzeumicentrum.hu

Benkovits Bernadett, főkönyvi könyvelő
E-mail: benkovitsb@muzeumicentrum.hu

Csonkáné Vogel Ildikó, könyvelő
E-mail: ildiko.vogel@muzeumicentrum.hu

Szamosi Zsuzsanna, pénzügyi és számviteli ügyintéző
E-mail: zsuzsanna.szamosi@muzeumicentrum.hu

 

IRODALMI OSZTÁLY

Szilágyi Zsófia Júlia, irodalomtörténész, osztályvezető

E-mail: julia.szilagyizsofia@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Irodalmi Osztály
Beosztás: osztályvezető

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2012 BA művészettörténet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2000–2003 abszolutórium, 1945 utáni irodalom doktori program, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1995–2003 esztétika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1999 magyar nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
Szilágyi Domokos, 1945 utáni magyar irodalom

Publikációk:
https://independent.academia.edu/ZSzilágyi

Major Tímea, könyvtáros

E-mail: major.timea@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Irodalmi Osztály
Beosztás: könyvtáros, irodalomtörténész

Születési év: 1966.

Egyetemi tanulmányok:
2010–2011 segédkönyvtáros–könyvtári asszisztens tanfolyam, Könyvtári Intézet
1984–1989 magyar–esztétika, Janus Pannonius Tudomány Egyetem

 

RÉGÉSZETI FŐOSZTÁLY

dr. Rajna András, főosztályvezető, a múzeumigazgató régészeti helyettese

E-mail: rajna.andras@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: főosztályvezető

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2016 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2003 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Kárpát-medence rézkora, iparrégészet, bőrcserzés, feldolgozás

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10039442
https://independent.academia.edu/AndrásRajna

dr. Kovács Katalin, főosztályvezető helyettes
E-mail: katalin.kovacs@muzeumicentrum.hu

Marsi Rita, régészeti ügyintéző
E-mail: rita.marsi@muzeumicentrum.hu

dr. Bózsa Anikó, régész

E-mail: bozsa.aniko@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész

Születési év: 1983.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, régészeti program
2003–2008 régészet szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
római provinciák régészete, a római kori szépség- és testápolás, testkultúra, a kapcsolódó régészeti emlékanyag, kisleletek

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034711
https://pmmi.academia.edu/anikóbózsa

Patay Róbert, régész

E-mail: patay.robert@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész-főmuzeológus

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
2006–2009 Földtudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem
2006–2008 geoarcheológia szakirányú képzés, Szegedi Tudományegyetemem
1994–2000 történelem–régészet szak, József Attila Tudományegyetem

Kutatási terület:
a Kárpát-medence és elsősorban az Alföld rézkori és kora bronzkori kultúrái és azok kulturális, kronológiai viszonyai és kapcsolatrendszere a szomszédos területekkel (Balkán-félsziget, Nyugat-Európa), fémművesség a rézkorban és a kora bronzkorban

Publikációk:
https://independent.academia.edu/PatayRobert

dr. Rácz Tibor Ákos, régész

E-mail: racztibor.akos@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész, muzeológus

Születési év: 1976.

Egyetemi tanulmányok:
2008–2011 Történelemtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1996–2001 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (2017, ELTE, Történelemtudományi Doktori Iskola)

Kutatási terület:
Árpád-kori falusias települések, Árpád-kori anyagi kultúra, Pest megye középkori régészeti emlékei, közösségi régészet és fémkeresőzés

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10044532
https://https://elte.academia.edu/TiborRácz

Repiszky Tamás, régész

E-mail: repiszky.tamas@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész-muzeológus

Születési év: 1959.

Egyetemi tanulmányok:
1978–1986 régészet–magyar, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, bányarégészet, családtörténet, grafológiatörténet, mozdulatművészet

dr. Tóth János Attila, régész

E-mail: janosattila.toth@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész

Születési év: 1974.

Egyetemi tanulmányok:
1997–2000 Régészeti Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1992–1997 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
style=”color: #00004c;”> PhD (2004, ELTE Régészeti Doktori Iskola)

Kutatási terület:
víz alatti régészet, a Csepel-sziget régészete, régészeti topográfia

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10000252
https://argonauta.academia.edu/AttilaTóth

Dákó Balázs, régész technikus
E-mail: balazs.dako@muzeumicentrum.hu

Giedl Dániel, régész technikus
E-mail: daniel.giedl@muzeumicentrum.hu

Herbst Anna, régész technikus

E-mail: herbst.anna@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész technikus

Születési év: 1991.

Egyetemi tanulmányok:
2014– múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2010–2016 régészet MA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
középkori régészet, Árpád-kori településkutatás

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/AnnaHerbst

Jászberényi Mónika, régész technikus

E-mail: jaszberenyi.monika@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész technikus, gyűjteménykezelő

Születési év: 1989.

Egyetemi tanulmányok:
2011–2015 történelem–régészet szakirány BA, népvándorláskor–középkor szakirány, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2008–2012 történelem BA, ókor–középkor specializáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
népvándorláskor, szarmata temetkezések és települések a Kárpát-medencében

Publikációk:
https://pmmi.academia.edu/MónikaJászberényi

Szőcs Péter, múzeumi geodéta

E-mail: peter.szocs@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: múzeumi geodéta

Születési év: 1977.

Egyetemi tanulmányok:
1998–2005 geográfus és földrajztanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
2006–2009 térinformatikai szakmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar

Kutatási terület:
alacsony költségű és szabad szoftverek használata a térinformatikában, térképek és térinformatikai megoldások használata a történetkutatásban

Sima Gábor, gyűjteménykezelő

E-mail: sima.gabor@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: ásatási technikus, gyűjteménykezelő

Születési év: 1972.

Egyetemi tanulmányok:
1996–2001 lengyel, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1994–2000 szociológia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1993–1996 történelem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Nagy Balázs, régész technikus, gyűjteménykezelő

E-mail: nagy.balazs@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Régészeti Főosztály
Beosztás: régész technikus, numizmatikai gyűjteménykezelő

Születési év: 1984.

Egyetemi tanulmányok:
2004–2011 régészet MA, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kutatási terület:
a régészeti feltárások éremanyagaiban rejlő numizmatikai elemzési lehetőségek, érem- és kincsleletek feldolgozása, pénztörténet, gazdaságtörténet, egyes korszakok érmeinek tipokronológiai vizsgálata

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10051651
https://femuz.academia.edu/NagyBalázs

Sinkovicsné Szabó Márta, régészeti raktárkezelő (Cegléd)
Tel.: +36-20-779-6669

 

MUZEOLÓGIAI OSZTÁLY

Tyekvicska Árpád, történész, osztályvezető

E-mail: tyekvicska.arpad@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Muzeológiai Osztály
Beosztás: osztályvezető

Születési év: 1960.

Egyetemi tanulmányok:
1983–1988 földrajz–történelem, József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Kutatási terület:
1956-ot követő megtorlások története, Mindszenty József élete és munkássága, helytörténet

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10046018
https://independent.academia.edu/ÁrpádTyekvicska

Szigetiné Dr. Tóth Judit, etnográfus

E-mail: sztoth.judit@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Muzeológiai Osztály
Beosztás: néprajzkutató muzeológus, tanácsos

Születési év: 1957.

Egyetemi tanulmányok:
1977–1983 néprajz, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1976–1981 magyar–népművelés, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
egyetemi doktori cím (1985, KLTE, néprajz)

Kutatási terület:
folklór, szokások, újjáéledő és teremtett hagyomány, vallási néprajz, nemzetiségi kultúra, nemzetiségek viselete

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10059529
https://independent.academia.edu/JuditSzTóth

Dr. Ottományi Katalin, adattáros

E-mail: ottomanyi.katalin@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Muzeológiai Osztály
Beosztás: adattáros

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1976–1981 latin nyelv és irodalom, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1980 régészet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1975–1976 történelem–könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Tudományos fokozat:
PhD (1997, ELTE, történelem–régészet)
egyetemi doktori fokozat (1988, ELTE, római kori régészet)

Kutatási terület:
Késő római–kora népvándorlás kori régészet, késő római kerámiakutatás (besimított kerámia, kerámiagyártás a Dunakanyarban stb.), vidéki római települések (villák, vicusok, elsősorban Pest megyében), késő római temetkezések Pest megyében, késő kelta–kora római átmeneti korszak települései, kerámiája (Pest megye)

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10034262
https://independent.academia.edu/KatalinOttományi

Lukács Katalin, főrestaurátor, csoportvezető

E-mail: katalin.lukacs@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Muzeológiai Osztály
Beosztás: főrestaurátor, csoportvezető

Születési év: 1956.

Egyetemi tanulmányok:
1994–1996 műemlékvédelmi szakmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Építész Kar
1988–1990 papír- és bőrrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar
1984–1988 fa- és bútorrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészet Restaurátor Kar

Kutatási terület:
régészeti, történeti fatárgyak, néprajzi bútorok, grafikák restaurálása

Schrett László, főrestaurátor

E-mail: schrett.laszlo@muzeumicentrum.hu

Szervezeti egység: Muzeológiai Osztály
Beosztás: főrestaurátor

Születési év: 1962.

Egyetemi tanulmányok:
1995–2000 tárgyrestaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kutatási terület:
fa alapú (festett és fémszínezett) bútorok és tárgyak restaurálása, új módszer a bútorrestaurálásban (adatbázis bővítése, számítások, arányok pontosítása), pincehelyiségek használata kiállítás és raktározás céljából, ennek műtárgyakra vonatkozó következményei

Dr. Nagyné Lővei Krisztina, főrestaurátor
E-mail: krisztina.lovei@muzeumicentrum.hu

Bernhardt Levente, adatrögzítő
E-mail: levente.bernhardt@muzeumicentrum.hu