Magyar szürrealizmus

2019. 05. 26 – 09. 15.

Helyszín:

Ferenczy Múzeum

Kurátor:

GULYÁS Gábor

Megnyitó:

2019. május 25.

Ámos Imre • Anna Margit • Barta Lajos • Bálint Endre • Bán Béla • Beöthy István • Bíró Iván • Böhm Lipót • BrassaïCsernus Tibor • Csontváry Kosztka Tivadar • Farkas István • Fekete Nagy Béla • Forgács Hahn Erzsébet • Gadányi Jenő • Gulácsy Lajos • Gyarmathy Tihamér • Hajdu Etienne • Hantai Simon • Jakovits József • Kallós Pál • Kandó Gyula • Kolozsváry Zsigmond • Korniss Dezső • Lantos Ferenc • Lossonczy Tamás • Marosán Gyula • Martinszky János • Marton Ervin • Martyn Ferenc • Molnár C. Pál • Nemes Endre • Henri NouveauOrszág Lili • Prinner Anton • Reigl Judit • Réth Alfréd • Román György • Rozsda Endre • Szabó József • Szántó Piroska • Szenes Árpád • Szóbel Géza • Vajda Júlia • Vajda Lajos • Vilt Tibor • Zemplényi Magda
 
A hazai értelmezők előszeretettel aposztrofálnak jelentős magyar alkotókat „besorolhatatlan”-ként. A XX. századi nyugati vizuális kultúrát meghatározó avantgárd törekvések döntő többsége sokak szerint nem is jelent meg önálló irányzatként a magyar művészetben. A kiállítás ambíciója, hogy ezt a felfogást egy meghatározó ponton revideálja. Nemzetközi színvonalú műalkotások révén mutatja meg a tárlat, hogy a modernitás egyik legfontosabb művészeti irányzata, a szürrealizmus nem pusztán létezett a magyar képzőművészetben, de jelentősen hozzá is járult az irányzat sikeréhez.
 
A kiállítás négy kronológiai egységből áll. Röviden bemutatja az előzményeket (Csontváry, Gulácsy), a szürrealizmus első nagy korszakának tekinthető 1924–1944 közötti időszak legfontosabb hazai műveit (Vajda, Korniss, Ámos, Brassaï és mások), az 1945–1969 közötti második korszak meghatározó alkotásait (Hantai, Reigl, Martyn, Rozsda és mások), majd jelzésszerűen az irányzat közvetlen hatását a magyar képzőművészetben.
 
Közel félszáz alkotó kétszáznál is több munkájával találkozhat a látogató a Ferenczy Múzeum egészét betöltő, nagyszabású kiállításon – köztük számos olyan művel is, amely az elmúlt fél évszázadban sehol nem volt kiállítva. A tárlat alapja a múzeum saját gyűjteménye, amit tizenhét hazai és külföldi múzeum, illetőleg magánkollekció alkotásai egészítenek ki.

 


További kiállítások