LEVITÁCIÓ

– fe LUGOSSY László, BUKTA Imre, SZIRTES János

2017. 04. 08 – 08. 06.

Helyszín:

MűvészetMalom

Kurátor:

GULYÁS Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója

Kapcsolódó programok:

Megnyitó

Családi nap

Ladik Katalin tárlatvezetése

ef Zámbó István tárlatvezetése

Finisszázs

Megnyitó:

A kiállítást megnyitotta: NÉMETH Gábor író

Amikor belépünk a MűvészetMalom udvarába, aligha tudjuk függetleníteni magunkat attól  a benyomástól, amelyet az ódon és a modern, a romos és a felújított épületrészek együttese sugall – az atmoszféra befolyásolja a viszonyulásunkat ahhoz is, amit az épületben tapasztalunk. Ez a hangulat szervesen kapcsolódik egy immár fél évszázados történethez, amely a városban élő művészek felvetéseiből, koncepcióiból, küzdelmeiből állt össze, és amely arról szólt, hogy legyen egy önálló, színvonalas kiállítóhelye Szentendrén a mindenkori kortárs képző – művészetnek. A MűvészetMalom kialakítása erre tett kísérlet. Ezzel kapcsolatban általánosabb szinten is felvethető: miként lehet megjeleníteni avittas körülmények között, az enyészettel küzdő falakon, anakronisztikus terekben progresszív művészeti hagyományt – és hogyan kapcsolódhat mindehhez a kortárs művészet? Természetesen a városról is szó van: miképpen fejezhet ki egy évtizedek óta skanzenné kövesülő kisváros eleven művészeti tartalmakat?

Három olyan alkotó reflektál munkáival a szentendrei művészeti hagyományhoz fűződő viszonyára, akiknek a művészete – részben vagy egészben – itt teljesedett ki, de már nem kötődnek szorosan a városhoz. Ilyen módon egyszerre látják kívülről és belülről a helyet, reflexiójuk közvetlenül érinti saját alkotói pályájukat is. Bukta Imre, feLugossy László és Szirtes János művészi útkeresései az elmúlt évtizedekben több ponton keresztezték egymást. E három út kapcsolódásaira épül a tárlat – jobbára olyan új alkotások révén, amelyek erre az alkalomra készültek. A három művészt mindenekelőtt az a mind hármuknál jelen lévő karakteres művészi szemléletmód rokonítja, amelyet egyszerre határoz meg irónia és líraiság – s a videó médiumának olyan használata, amely többnyire ellenpontozásra épül: az avittas,  elnyűtt, elmaradott világgal szembeni kritikus távolságtartás és azonosulás, az eleven, esendő, szenvedő emberi hústest és az esztétizált szép testek kettőssége mentén.

A kiállítás témája a helyhez kötöttség és az attól való elszakadás, a nehézkedés és a felemelkedés viszonya. A levitáció lehetősége. A fizikai és a szellemi, a valóságos és a virtuális felemelkedés igénye, a vándorlás és a megállapodás belső kényszere. S mindezek révén  egy régi kérdés aktualizálása: hol, miféle világban van – itt és most – a művészet, illetve  a művész helye.

 

 

 


További kiállítások