A Ferenczy Múzeumi Centrum által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke


1.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény VIII. fejezete szerinti közalkalmazotti nyilvántartás

2.) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások

6085