Elindult a Múzeumok Őszi Fesztiválja!


A Ferenczy Múzeumi Centrum előadásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal és családi programokkal is készül az eseményre. A Dumtsa Jenő emlékév alkalmával megnyílik az Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920) című, a boldog békeidőket bemutató tárlat. A kiállításhoz családi nap és pedagógusoknak szóló szakmai nap is kapcsolódik. A különféle előadásokon és workshopokon restaurátoraink várják az érkelődőket, hogy beavassák őket az aranyozás művészetébe; régészeink és történészeink pedig a római és a modern kori élet egy-egy izgalmas szeletét mutatják be. A fiatalabbakat pedig kétnapos helytörténeti és képzőművészeti táborral várják múzeumpedagógusaink az őszi szünet első napjaiban.

Reméljük, minden látogatónk megtalálja a neki tetsző programot a kiállítások mellett! A részletes program lejjebb görgetve található.

A Ferenczy Múzeumi Centrum előadásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal és családi programokkal is készül az eseményre. A Dumtsa Jenő emlékév alkalmával megnyílik az Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920) című, a boldog békeidőket bemutató tárlat. A kiállításhoz családi nap és pedagógusoknak szóló szakmai nap is kapcsolódik. A különféle előadásokon és workshopokon restaurátoraink várják az érkelődőket, hogy beavassák őket az aranyozás művészetébe; régészeink és történészeink pedig a római és a modern kori élet egy-egy izgalmas szeletét mutatják be. A fiatalabbakat pedig kétnapos helytörténeti és képzőművészeti táborral várják múzeumpedagógusaink az őszi szünet első napjaiban.
Reméljük, minden látogatónk megtalálja a neki tetsző programot a kiállítások mellett! A részletes program lejjebb görgetve található.
A Ferenczy Múzeumi Centrum előadásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal és családi programokkal is készül az eseményre.

Programjaink
Üzenetek Szentendréről – családi nap
2017. október 7., 14:00–18:00
A családi nap a Dumtsa Jenő emlékévhez kapcsolódóan a képeslapokról szól. Természetesen a szentendrei képeslapoké lesz a főszerep! A Szentendre Fő terén zajló alkotóprogram mellett Péterffy Gergely két előadást tart Dumtsa Jenő képeslapjairól a Helytörténeti kiállításban (villám tárlatvezetés), utána a Szentendrei Képtárban (előadás), 16 és 17 órától..
Szentendre Fő terén képeslapkészítésre és üzenetek küldésére hívjuk az alkotni vágyókat 0–99 éves korig!
Az előadásról: a bemutatott korszak tette lehetővé az emberi érintkezés addig nem ismert formáinak megjelenését, a világ távoli pontjainak gyors elérését. Mindez átalakította az emberek térszemléletét, érdeklődését a világ dolgai iránt. Ennek egyik izgalmas lenyomata Dumtsa Jenő képeslapgyűjteménye, melyben egyszerre érhetjük tetten az „összeszűkült világot”, az új intézményrendszert és technikát (posta, gyors, vasúti szállítás), illetve a megváltozott gondolkodásmódot visszatükröző gyűjtőszenvedélyt.
Jegyárak:
A közös alkotás ingyenes, az előadáson a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.
Helyszín: Szentendre Fő tér, Helytörténeti kiállítóhely, (2000 Szentendre, Vastagh György utca 4.), Szentendrei Képtár (2000 Szentendre, Fő tér 2–5.)

Tárgyak aranyban – az aranyozás művészete
2017. október 15., 10:00–12:00
A Ferenczy Múzeumi Centrum főrestaurátorai, M. Lukács Katalin és Schrett László vezetik be a közönséget a szakma rejtelmeibe.
Az aranyozás ősi mesterség. Alkalmazták az egyiptomiak, kíniak és a rómaiak is. Az aranyozás technikája attól függ, hogy milyen alapra kerül a nemesfém. Ez lehet fém, fa, üveg, porcelán, papír, bőr stb. A bemutatón előkészített faalapra történik a 23,5 karátos aranyfüst felrakása, speciális eszközök segítségével, amit a jelenlévők ki is próbálhatnak.
Jegyárak: a foglalkozás ára 500 Ft/fő.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

A bikinitől a tógáig – avagy mit viseltek a rómaiak?

2017. október 21., 16:00–17:00
Dr. Ottományi Katalin előadása a rómaiak öltözködési szokásairól. Hétköznapok az ókorban – a mindennapok történelme.
Honnan is tudhatjuk, mit viseltek kétezer évvel ezelőtt a rómaiak? Többféle forrás is rendelkezésünkre áll ennek megismeréséhez. Egyrészt a római kori kőemlékek, falfestmények és mozaikok ábrázolásai, másrészt az ásatásokon talált régészeti leletek. Ez utóbbiak gyakran eredeti, viseleti helyükön kerülnek elő, pl. a temetkezéseknél. Harmadikként említhetjük az írott forrásokat, melyek az egyes népek viseletén túl leírják az ókorban használt textíliákat, ruha festékeket, ékszereket stb. Jelen előadásban egyrészt a szentendrei kőtárban is látható kőemlékek, másrészt a Helytörténeti kiállítás tárlóiban lévő ékszerek alapján szeretném bemutatni, mit hordtak ezen a vidéken a Kr. u. első négy évszázad emberei – kiegészítve olyan freskók és mozaikok képeivel, melyek ugyan nem Szentendrén kerültek elő, de jobban szemléltetik az eredeti ruhákat.
Előadó: Dr. Ottományi Katalin
Jegyárak: a programon a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet résztvenni.
Helyszín: Helytörténeti kiállítóhely, 2000 Szentendre, Vastagh György utca 4.

Szabotőr vagy áldozat? A szentendrei HÉV-vonalon dolgozó váltóőr kivégzése a Rákosi korszakban
2017. október 28., 16:00–18:00
Péterffy Gergely előadása az 1952-es szentendrei HÉV balesetéről. A rendhagyó tárlatvezetés során a császárfürdői baleset okai és következményei kerülnek elemzésre.
A Rákosi-éra totalitárius rendszerének egyik nélkülözhetetlen eleme volt a társadalom félelemben tartása, aminek legfőbb eszköze az Államvédelmi Hatóság volt. Az egyén bármely cselekedetének, gondolatának helyessége vagy bűnössége is a hatalomgyakorlók megítélésétől függött. A hatalom pillanatnyi érdeke határozta meg így azt is, hogy az 1952 karácsonyán Buda-Császárfürdőnél történt vasúti szerencsétlenség okozója nem egy hibás döntés áldozata, hanem a rendszerre támadó szabotőr, akivel példát kell statuálni. Az egyszerű váltóőrt statáriális eljárással halálra ítélték és kivégezték. Az eset a korabeli szentendreiek számára döbbenetes élmény volt… A rendhagyó tárlatvezetés során a császárfürdői baleset okai és következményei kerülnek elemzésre. Kiegészítő elem: a belépők jegyeit egy korabeli vasutas egyenruhába öltözött „kalauz” ellenőrzi.
Előadó: Péterffy Geregely
Jegyárak: a programon a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet résztvenni.
Helyszín: Helytörténeti kiállítóhely, 2000 Szentendre, Vastagh György utca 4.

Helytörténeti és képzőművészeti tábor 9–14 éveseknek
2017. október 30.–október 31.
Az őszi szünet első két napján, október 30–31-én várjuk a diákokat egy kétnapos, tematikus, kreatív táborba.
A kétnapos workshopon helytörténettel és képzőművészettel foglalkozunk – kiállításaink segítségével. Pihentető alkotás és észrevétlen tanulás várja a diákokat. A táborban étkezést nem biztosítunk.
Bővebb információ: György Gabriella, 20/488-1851
Programidőpontok: mindkét nap 9–16:30-ig
Jegyárak:
2000 Ft/nap – két napra összesen 4000 Ft
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

Beavatás pedagógusoknak – Szakmai program
Kurátori tárlatvezetés pedagógusok számára: Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920). Zártkörű program.
Szentendre a 18. században élte aranykorát, Közép-Európában számon tartott kereskedővárosként. Ekkor épült hét templomának magasra szökő tornyai ma is e boldog kor tanúi. A város fejlődése a következő században lehanyatlott, lakossága, gazdasági ereje csökkent. A kiegyezést követően azután egy új nemzedék emelte föl ismét Szentendrét, kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, akinek élete, tevékenysége többféle módon is megjelenik a látnivalók sorában.
Kiállításunk – néhány előzményre visszatekintve, illetve a korszakhatáron átnyúló eredményeket is bemutatva – a századforduló időszakának kisvárosát mutatja be. Igyekeztünk a helyi fejleményeket a kor történetébe ágyazva bemutatni, követve, idézve azokat a technikai-életmódbeli változásokat, amelyek átalakították az emberi életet. Körképünk nem eseménytörténet, sokkal inkább a változás, az új, modern kisvárosi jegyek megjelenésére, a hagyománnyal való együttélésére, olykor küzdelmére összpontosít.
Kurátorok: Tyekvicska Árpád, Sz. Tóth Judit, Péterffy Gergely
Programidőpontok:
2017. november 07. 17:00 – 19:00
2017. november 10. 17:00 – 19:00
Regisztráció szükséges!
E-mail: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu
Regisztrálni névvel, email-címmel, és az alkalom megjelölésével lehet.
Regisztráció kezdete: 2017. október 09. 00:00
Regisztráció vége: 2017. november 03. 23:59

Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920)
2017. október 26. 17:00
A kiegyezést követően egy új nemzedék kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, aki éppen száz éve halt meg. Szeretettel várunk mindenkit a kiállítás megnyitójára!
Szentendre a 18. században élte aranykorát, Közép-Európában számon tartott kereskedővárosként. Ekkor épült hét templomának magasra szökő tornyai ma is e boldog kor tanúi. A város fejlődése a következő században lehanyatlott, lakossága, gazdasági ereje csökkent. A kiegyezést követően azután egy új nemzedék emelte föl ismét Szentendrét, kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, akinek élete, tevékenysége többféle módon is megjelenik a látnivalók sorában.
Kiállításunk – néhány előzményre visszatekintve, illetve a korszakhatáron átnyúló eredményeket is bemutatva – a századforduló időszakának kisvárosát mutatja be. Igyekeztünk a helyi fejleményeket a kor történetébe ágyazva bemutatni, követve, idézve azokat a technikai-életmódbeli változásokat, amelyek átalakították az emberi életet. Körképünk nem eseménytörténet, sokkal inkább a változás, az új, modern kisvárosi jegyek megjelenésére, a hagyománnyal való együttélésére, olykor küzdelmére összpontosít.
Kurátorok: Tyekvicska Árpád, Sz. Tóth Judit, Péterffy Gergely
Helyszín: Barcsay Múzeum
A belépés ingyenes.

3926