WANTED


 
A gazdag Czóbel-életmű feltárása végeláthatatlan feladatnak tűnik. Mindaz, amit ma a csaknem az egész 20. századon átívelő, kivételesen hosszú életpálya során alkotott műegyüttesből ismerünk – némi túlzással –, csak a jéghegy csúcsának tekinthető. Feltételezhetően még legalább annyi festmény és grafika született a festő keze nyomán, mint amennyit ma számon tartunk. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Czóbel œuvre-jének legjelentősebb csúcsdarabjai hiányoznak, azaz olyan elveszett, lappangó művekről van tudomásunk, amelyek legfontosabb korszakainak főművei voltak, de ma ismeretlen helyen várják újra felfedezésüket. Hosszú évek teljes termése veszett homályba, s szinte egész korszakok jelentenek fehér foltot a kutatás számára, így biztosra vehető, hogy ezeknek a műveknek az előkerülése döntően befolyásolná a Czóbel-életmű nemzetközi megítélését is.
 
Pályája több szakaszában a modernista irányzatok élvonalához tartozott, és főleg a Párizsban, illetve Berlinben készült munkáit tizedelte meg a 20. század vérzivataros történelme.
 
Egyes fontosabb lappangó műveiről csak leírásokból, visszaemlékezésekből, interjúkból, korabeli lapkritikákból, levelekből vagy éppen kiállítási katalógusokból értesülünk, de akadnak szép számmal ránk maradt archív fényképfelvételek is, amelyek a legnagyobb segítséget nyújtják a művészettörténeti kutatás számára.
 
Kiállításunkon ezúttal a pálya 1925-ig terjedő, első feléből származó fekete-fehér reprodukciók szerepelnek, illetve egyéb archív felvételekből válogatva igyekszünk szerény képet nyújtani arról, hogy milyen jelentős művek tűntek el szinte nyomtalan az életműből. Nem titkolt szándékunk, hogy e tárlat, illetve az azt kísérő médiakampány révén nagyobb figyelem irányuljon az elveszett művekre, tehát lappangó művek esetleges előkerülésében reménykedünk. Minden korábban ismert vagy teljességgel ismeretlen mű felbukkanása fontos adalék, hiszen általuk a Czóbel-kutatás számára újabb és újabb esély nyílik arra, hogy az életművet minél gazdagabban és minél nagyobb teljességében mutathassuk be a jövőben.
 

9298

Kovács Margit, a Duna királynője


Belépve a Kovács Margit Kerámiamúzeumba a dekoratív megformálás, az emberközeli témák, a mitológiai, bibliai történetek egy szerethető, ismerős világot teremtenek. Kovács Margit kerámiáiban a román kori templomok zömök, nyers formái, a gótikus katedrálisok nyúlánk, törékeny alakjai, a bizánci könyvillusztrációk merevségükben fenséges megfogalmazása, a mézeskalácsbáb-sütő formák bájos aprólékossága, az elefántcsont-faragványok karakteres vonalvezetése, a fazekastárgyak dekoratív egyszerűsége, a kelta faragások tömbszerűsége és lapos indái, az ázsiai szobrászat nyújtott, lényegre törő formakezelése, a magyaros mintákat kereső szecesszió színes, stilizált világa éled újra játékos kedvvel, egyéni látásmóddal, dekoratív felszínességgel.

Kovács Margit rendkívül sokoldalú, technikailag bravúros, tematikájában igen változatos életművét, egyenletesen sikeres, töretlen pályáját új megközelítésben mutatjuk be. Megbomlik az idővonal, mindamellett egyes periódusokra nagyobb hangsúly kerül, jól ismert darabok kiemelt helyet kapnak, rég nem látott művek kerülnek elő. Az eddig feldolgozatlan hagyatékból dokumentumok, levelek és fotók is feltűnnek az új rendezésben árnyaltabb képet adva Kovács Margit személyiségéről. A felfrissített tárlat nagyban kiszélesíti az életművet: az eddig ismert és újonnan azonosított, Magyarország területén elszórtan látható kültéri és köztéri munkák gyűjteménye is láthatóvá válik a szentendrei anyag mellett. A friss, dinamikus kiállítás interaktív felületekkel, archív felvételekkel és videókkal hozza közelebb a látogatókhoz legnépszerűbb keramikusunk munkáit, és idézi meg a korszakokat, amikor Kovács Margit kerámiái készültek.

9089

Publikus magánügyek


 
A szentendrei MűvészetMalom tavaszi kiállítása harminc magyarországi magángyűjteménybe nyújt betekintést. A tárlaton látható művek a rendszerváltás utáni színes, bátor hangú, „felforgató” évtizedben jöttek létre. A kétszáznál is több alkotás egymással vitába szálló gyűjtési gyakorlatokat jelez, melyekből kirajzolódik, hogy a művészetet nem pusztán stílusok és iskolák határozzák meg, hanem individuális megközelítések is. Ez utóbbiak lényeges eleme a személyesség, a bevonódás, a befogadási procedúra. Élet és művészet itt szándékosan összeér; a művek jelentős részét befolyásolja a művészet különböző szerepeiről folytatott diskurzus.
 
A korszak fiatal művészei, a mai középgeneráció alkotói a képzőművészet elmúlt korszakainak kritikáját, a továbbélő műfajok érvényességének felülvizsgálatát, társadalmi szintű kommunikáció kezdeményezését tekintették fő feladatuknak. A ’90-es évek a kortárs képzőművészetben elhozta a műfajok átjárhatóságát, a műfaji határok elmosódását: a klasszikus műfajokat is a médiumtudatosság hatja át. Fontos szerepet kaptak az installációk, a különböző objektek, a popkultúra elemei, a sokszorosítási eljárások (fénymásolatok, digitális nyomatok) és a digitális képalkotó eszközök. Emellett az identitások tudatosítása, valamint a művész által választott médium üzenethordozó funkciója és a folyamatos (ön)reflexió került előtérbe.

 

A tárlat három tematikus részből áll. Az első egységben olyan médiumtudatos alkotások találhatók, amelyeket egy adott médium önreflektív használata határoz meg, kitágítva ezzel az egyes médiumok korábbi definícióját, összemosva a műfaji kategóriákat. A második egység alkotásai a művész és a művészet új szerepeit és új témáit jeleníti meg – a nemi szerepekről és a társadalmi nemekről szóló diskurzuson át egészen a közösség és az individuum szembenállásáig vagy a magaskultúra és a popkultúra párbeszédéig. A harmadik egység a továbbélő neoavantgárd és a posztmodern kapcsolatát mutatja be, különös tekintetettel arra, hogy a gyűjtői preferenciákat olyan jelentősen befolyásolta a korábbi – a ’60-as, ’70-es – évek művészete, hogy annak gyűjtése ebben az időszakban meghatározza a kortárs műgyűjtés irányát is.

 

A kiállítás a ’90-es évekbeli magyar képzőművészet magángyűjteményi reprezentációjának eddigi legnagyobb ívű áttekintése.

 
 
Kiállított művészek
 
Ádám Zoltán, Asszonyi Tamás, Bachman Gábor, Bada Dada Tibor, Bak Imre, Bakos Gábor, Bányász Éva, Barabás Márton, Baranyay András, Birkás Ákos, Bohus Zoltán, Borgó Csaba, Böröcz András, Braun András, Bukta Imre, Bullás József, Czakó Margit, Csáky Marianne, Csontó Lajos, Csorba Simon, Csörgő Attila, Deim Pál, efZámbó István, El-Hassan Róza, El Kazovszkij, Előd Ágnes, Eperjesi Ágnes, Erdélyi Gábor, Fajó János, Farkas Gábor, Fehér László, Fejér Ernő, Fekete Balázs, feLugossy László, Ferenczi Róbert, Földi Péter, Franyó Aatóth, Fuchs Tamás, Gaál József, Galambos Tamás, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Graur Teodor, Gyémánt László, Gyenis Tibor, Haffner László, Hajdú Kinga, Halász Károly, Halász Péter Tamás, Harasztÿ István, Hencze Tamás, Hetey Katalin, iski Kocsis Tibor, Jokesz Antal, Joláthy Attila, Jovián György, Káldi Katalin, Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly, Kerekes Gábor, Kicsiny Balázs, Kis Varsó (Gálik András, Havas Bálint), Kismányoki Károly, Kocsis Imre, Komoróczky Tamás, Koncz András, Konok Tamás, Korodi János, Koronczi Endre, Kósa János, Kótai Tamás, Kovách Gergő, Körösényi Tamás, Köves Éva, Milorad Krstić, Kupcsik Adrián, Lantos Ferenc, Lovas Ilona, Marafkó Bence, Maurer Dóra, Méhes Lóránt, Mészöly Suzanne, Mulasics László, Nádler István, Nagy Csaba, Nagy Gábor György, Nagy Kriszta x-T, Nemes Csaba, Németh Hajnal, Ottó László, Ősi László, Ötvös Zoltán, Pacsika Rudolf, Pinczehelyi Sándor, Marilena Preda-Sânc, Prutkay Péter, Rácmolnár Sándor, Ravasz András, Révész László László, Rónai Péter, Roskó Gábor, Saxon Szász János, Sinkovics Ede, St. Auby Tamás, Sugár János, Šwierkiewicz Róbert, Szabó Tamás, Szacsva y Pál, Szarka Péter, Szász Lilla, Szentirmai Zoltán, Szépfalvi Ágnes, Szigeti András, Szíj Kamilla, Szikora Tamás, Szilágyi Lenke, Szili István, Szirtes János, Szotyory László, Szűcs Attila, Tamási Claudia, Tóth György, Trombitás Tamás, Uglár Csaba, Újházi Péter, Ujj Zsuzsi, Andrej Vagin, Várady Róbert, Varga Ferenc, Wächter Dénes, Wahorn András, Weber Imre, Wolsky András, Záborszky Gábor, Zsakó István, Zsemlye Ildikó

 

Együttműködő gyűjtők és gyűjtemények
 
AX Invest Zrt., Barabás Lajos, Barta Péter, Bodnár Zoltán, Feuer András, Gönczy Sándor, Hradszki László, Hunya Gábor, Inda Galéria, Irokéz Gyűjtemény, Janikovszky János, Karvalits–Szelényi gyűjtemény, Kacsuk Péter, Kozák Gábor, Ludman–Gyuricskó gyűjtemény, Victor L. Menshikoff, MissionArt gyűjtemény (Jurecskó László, Kishonthy Zsolt), Rátfai Attila, Rechnitzer János, Rónaszéki László, Somlói Zsolt és Spengler Katalin gyűjteménye, Szluka Balázs, Szölke László, Szűcs Gyűjtemény, Szűcs Tamás, Till Attila, Tóth Árpád, Újlak Gyűjtemény, Vértes Gábor, Zimányi László és Felesége

 

 

9093

Tavaszi programajánló


Czóbel Béla, Kmetty János, Kovács Margit, Vajda Júlia és Vajda Lajos, 90-es évek művészete és a magyar szürrealizmus köré szerveződnek tavaszi programjaink, melyekkel minden korosztály számára tartalmas múzeumi időtöltést kínálunk.

A tavaszi programkínálatunk innen tölthető le.

9549

FINISSZÁZS


 

A Világok között – Vajda Lajos élete és művészete és a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia élete és művészete kiállítások záró hétvégéje
2019. március 30–31.
Helyszínek: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Szentendrei Képtár, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5.
 
2019. március 30., szombat
 
11 óra
 
Kurátori tárlatevzetés Szabó Noémivel a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításban.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Belépőjeggyel látogatható (14 éves kor alatt ingyenes a belépés).
Facebook esemény
 
16 óra
 
Vajda Lajos és Vajda Júlia szerelme
Nyáry Krisztián író tárlatvezetése és Festői szerelmek című könyvének dedikálásaVilágok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításon.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Belépőjegy: 1400 Ft.
Facebook esemény
 
2019. március 31., vasárnap
 
11–13 óra
 
A világ leges-leges-legnagyobb rajza
Családi délelőtt a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete kiállításon
Vasárnap 11 és 13 óra között együtt alkotjuk meg a létező legnagyobb szénrajzot! Közben elfoglaljuk a kiállítótereket, kollázsokat és különleges réteges rajzokat készítünk. Várjuk a gyerekeket, családokat!
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Belépőjeggyel látogatható (14 éves kor alatt ingyenes a belépés).
Facebook esemény
 
15 óra
 
Tárlatvezetés a Vajda Lajos-kiállításban Petőcz Györggyel, a kiállítás társkurátorával
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Belépőjeggyel látogatható (14 éves kor alatt ingyenes a belépés).
Facebook esemény
 
16 óra
 
Vajda Lajos és a változó zsidó identitástudat
Kerekasztalbeszélgetés Horváth Ágnes irodalmár, műkritikussal, S. Nagy Katalin művészettörténésszel, Petőcz György művészeti íróval, Szabó Noémi művészettörténésszel és Véri Dániel művészettörténésszel. A beszélgetés moderátora: Winkler Nóra.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Belépőjeggyel látogatható (14 éves kor alatt ingyenes a belépés).
Facebook esemény
 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
 
Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.
 
Vajda Lajos: Szentendrei házak feszülettel (részlet), 1937
Tempera, montázs, karton, 46 x 63 cm
© Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
© Fotó: Deim Balázs/ FMC

 
 

9755

Public art pályázat – Art Capital 2019


Régi és új álmok címmel a Ferenczy Múzeumi Centrum negyedik alkalommal hirdetett nyilvános pályázatot street art, public art, illetve köztéri szobrászati projektek megvalósítására az Art Capital programjaihoz kapcsolódva.

A pályázati felhívásra 24 pályázótól összesen 27 pályamű érkezett. 18 egyéni pályázó és 6 csoport jelentkezett az ország minden területéről és a határon túlról is.

A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai bizottság bírálta el. A zsűri tagjai: Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész, Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, Muladi Brigitta művészettörténész, Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője és Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész.

A zsűri március 19-i döntése értelmében Hugyecsek Balázs: Fa-fűrész és Gwizdala Dáriusz: Circulator című projektje valósul meg az Art Capital ideje alatt a szentendrei Bizottság-ligetben.

Minden résztvevőnek köszönjük a közreműködést – a győzteseknek gratulálunk!

 

 

 

9739

HATLÉPÉS: Kmetty János – Úton


🔷 HATLÉPÉS // KMETTY JÁNOS // ÚTON 🔷
 
A HATLÉPÉS sorozat keretében az ötödik lépés Szentendrén Kmetty János és az ÚTON est. Bodonyi Emőkével, a felújított Kmetty Múzeumban látható Kmetty János – Az örök kereső című új állandó kiállítás kurátorával Juhász Anna beszélget.
Közreműködik:
🔹Gryllus Dorka színművész
🔹Csőre Gábor színművész
🔹Táborszky Bence trombitaművész
 
Ki volt Kmetty János, akit a kubizmus egyik hazai megismertetőjeként tartunk számon?
Miképp kapcsolódott össze a sorsa Nagy Lászlóval, Kassák Lajossal, Füst Milánnal? Milyen alapvető művészeti kérdések foglalkoztatták? Kmetty János önmagát nevezte keresőnek alkotói programjának összegzéseként, és erre utalnak Kassák Lajos szavai is: „Állandóan munkában van, nem azért, mintha eddig még nem bukkant volna rá semmi érdekesre és érdemesre, hanem azért, mert mindannál, amit eddig talált, még jelentősebbet szeretne a napvilágra hozni.”
 
A sorozat ötödik estjének központi fogalma a Kmetty János életmű-tárlathoz kapcsolódóan az ÚTON. Kmetty János nem mindennapi egyénisége a naplók, emlékezések és versek révén Gryllus Dorka és Csőre Gábor színművészek tolmácsolásában elevenedik meg Bodonyi Emőke művészettörténész, kurátor közreműködésével április 13-án 18 órakor Szentendrén a Ferenczy Múzeumban. A zenei aláfestésről Táborszky Bence trombitaművész gondoskodik.
 
Karinthy Frigyes Láncszemek című novellájából tudjuk, hogy legfeljebb hat lépéssel bárki elérhető a Földön. A Ferenczy Múzeum legújabb programsorozata a szépirodalom barátainak szól, ám azzal a szándékkal, hogy a résztvevők – néhány lépés megtételével – a képzőművészethez is eljuthassanak.
A HATLÉPÉS című irodalmi szalon házigazdája a népszerű irodalmár, Juhász Anna.
 
 
A programmal kapcsolatos további információk:
 
A Kmetty János – Az örök kereső tárlat 18 óráig látogatható a Kmetty Múzeumban (Szentendre, Fő tér 21.).
Belépőjegy az estre: 1000 Ft
A belépőjegy a Ferenczy Múzeumban és a Kmetty Múzeumban is megvásárolható.
Kedvezményes belépőjegy a program résztvevőinek aznap a kiállításra: 700 Ft
 
📩 A programon való részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
 
🚌 Budapestről autóbusz indul az estre, aki busszal jönne, regisztráló levelében kérjük, jelezze április 11-ig!
 
⏰ Időpont: 2019. április 13., szombat 18 óra
(az ülőhelyek elfoglalása 17:45-től, érkezési sorrendben lehetséges)
 
📍A program helyszíne: Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.
 
Facebook esemény
 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
 
Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.
 

9854

HATLÉPÉS


Karinthy Frigyes Láncszemek című novellájából tudjuk, hogy legfeljebb hat lépéssel bárki elérhető a Földön. A Ferenczy Múzeumi Centrum legújabb programsorozata a szépirodalom barátainak szól, ám azzal a szándékkal, hogy a résztvevők – néhány lépés megtételével – a képzőművészethez is eljuthassanak.

A HATLÉPÉS című irodalmi szalon házigazdája a népszerű irodalmár, Juhász Anna. A különböző alkalmakkor egy-egy aktuális kiállításhoz kapcsolódóan a művészet kevéssé ismert, de annál érdekesebb privát arca mutatkozik meg versek, levelek, naplók, kéziratban maradt töredékek megidézésével. Hús-vér emberek személyes történeteibe nyerhetünk betekintést – avatott szakértők és kitűnő színészek közreműködésével.

A sorozat estjein feltárul a képzőművészet magyarországi fővárosának tartott Szentendre mindeddig kevéssé ismert, ám annál izgalmasabb legendáriuma – a szépirodalom révén.

Január 26-án Vajda Lajos életműtárlatához kapcsolódóan a 33 év – 33 pillanat Vajda Lajoshoz esten várjuk Szentendrén az irodalom és a képzőművészet barátait. Február 17-i est a Szerelem témáját járja körül a modern magyar képzőművészet meghatározó mestere mellett felesége, a szintén jelentős életművel rendelkező Vajda Júlia alakja és a két művész közötti megrendítően szép kapcsolat tanulmányozásával. Március 23-án a magánéletét és a művészetét is rendre izgalmasan alakító Czóbel Béla lesz a Rejtély témájú est főszereplője. Április 13-án a nemrég új állandó kiállítást kapott Kmetty János nem mindennapi egyéniségét az Úton témakörrel mutatja be az irodalmi szalon. Az Art Capital idején is lesz HATLÉPÉS Szentendrén – az Álom témájú estre június elsején várjuk a közönséget.

Belépődíj: 1000 Ft

Regisztráció: regisztracio@muzeumicentrum.hu

9181

Rajzolj a Nyitott műhelyben!


Legutóbbi Nyitott műhely foglalkozásunkon készültek ezek a szenzációs, életnagyságú szénrajzok a műhely vezetőjéről, György Gabrielláról – mi rögtön felismertük őt! Ha Te is szívesen próbára tennéd rajztehetségedet, szívesen várunk szerda délutánonként a Ferenczy Múzeumban!

A legközelebbi  foglalkozás időpontja: február 13. 14:30.

További részletek ITT találhatók.

9237

Studia Comitatensia 36.


Online is hozzáférhető a Studia Comitatensia, az FMC soron következő, 36. évkönyve a tavalyi év legizgalmasabb régészeti, történelmi, néprajzi és képzőművészeti tanulmányaival. A szerzők között külsős és közvetlen munkatársaink is megtalálhatók. A tartalomból: késő rézkori és bronzkori lelőhelyek, egy feliratos római kori körző, késő római kerámiák; vasutas hétköznapok a II. világháború után, névadási szokások, a rác népviselet szépségei; művészi önreprezentációk és titokzatos, hátulról ábrázolt emberalakok a kortárs képzőművészetben.

A kiadvány hamarosan megvásárolható a múzeum shopjaiban is.

9172