Érem és kincsleletek 1526-ból


Nagy Balázs régész előadása az 1526-ban Mohácson és Kölesden előkerült tárgyi leletanyagról. A programon szó esik majd a 2018 őszén az érdi Duna-parton előkerült kincsleletekről is.

A belépés díjtalan.

9064

A múlt rétegei


Mit jelent a szondázó rétegkutatás? “A múlt rétegei” a restaurátori kutatásokról, azon belül a szondázó rétegkutatásról fog szólni a november 11-i családi délelőttünk.

Tárgydoktoraink Lukács Katalin és Schrett László restaurátorok megmutatják, miként alkalmazható a szondázó rétegkutatás, mely a restaurálás egyik fontos kutatási módszere. Ennek segítségével válnak láthatóvá azok a rétegek, amelyek évtizedek, évszázadok alatt rákerültek a műtárgyakra. Ezzel a kutatási módszerrel állapítható meg egy felületen az eredeti festett réteg is.

 

A bemutatón erről a módszerről hallhatnak, láthatnak ízelítőt a résztvevők és ki is próbálhatják magukat, kutató restaurátorként.

 

A belépő ára: 500 Ft/fő.

 

A program a Múzeumok Őszi Fesztiválja (oszifesztival.hu) része.

 

Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

8377

„KORTÁRSÍTÁS 2.0” azaz „CONTEMPORARY? JUST DO IT!”


Helyszín: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

Időpont: 2018. június 19.

A hallgatóságba várjuk a múzeumpedagógusokat, múzeumpedagógus-hallgatókat; művészettörténészeket/kurátorokat; andragógia-hallgatókat; galériában dolgozókat; művészetpedagógusokat és tanárokat/óvópedagógusokat – mintegy 100-120 főt.

A konferencia nyelve: a délelőtti plenáris ülés angol és magyar nyelven folyik szinkrontolmáccsal, a délutáni szekcióülések egyike angol nyelvű, kettő magyar nyelvű.

A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban az országban elsőként megrendezte a kortárs művészetek múzeumpedagógiájának konferenciáját, ’KORTÁRSÍTÁS 1.0’ címmel.

A magyarországi, kortárs képzőművészet-közvetítéssel foglalkozó szakemberek többféle intézményi struktúrából érkeztek. Az állami múzeumi keretek között zajló munkán kívül bemutatták a kereskedelmi galériákban, a felsőoktatásban, a civil keretek között, illetve az intézményen kívül történő művészetközvetítés módszereit is.

A többségükben gyakorlati kérdésekre fókuszáló előadások majd mindegyikében kiindulópontként jelent meg a motiváció, a szituációba helyezés, a teret adás kérdésköre.
2018. június 19-én szervezzük a sorozat második állomását – immár nemzetközi kitekintéssel.
Fontosnak tartjuk, hogy a hazai példákon túl megismerhessük a környező országok megközelítéseit, új inspirációkat kapjunk a közép-európai intézmények gyakorlataiból.

A konferencián a nap első felében 15 perces módszertani előadások foglalkoznak a MOTIVÁCIÓ és a TÉRADÁS témakörével, a délutáni szekciók jógyakorlatokat mutatnak be.

 

Szekció 1: Nemzetközi gyakorlatok – angol nyelvű program

Szekció 2: ÓPERENCIÁSOK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT – Németh Ágnes és Máté Beáta képzőművészek vezetésével

Szekció 3: Magyarországi gyakorlatok – magyar nyelvű program

 

Az előző gyakorlathoz hasonlóan várjuk további múzeumpedagógusok jelentkezését, akik megosztanák gyakorlati tapasztalataikat a résztvevőkkel és a hallgatósággal. Ehhez előzetesen kérjük megküldeni az előadások szinopszisát, amit majd saját döntésünk alapján fogadunk el és építünk be a konferencia tematikájába; esetenként továbbgondolásra visszaküldjük vagy elutasítjuk. A cél ugyanis mindenképpen az, hogy a konferencia színvonalának megfelelő, csakis a témához (módszertan) kapcsolódó előadásokat építsünk be.

 

A 2016-ban megszervezett első tanácskozás tapasztalatai megmutatták, hogy a résztvevők – az előadók és a hallgatóság egyaránt – az elméleti előadásokon túl igénylik a gyakorlati feladatokat is, így ezeknek nagyobb teret adunk a délutáni szekciókban.

 

Éppen ezért biztosítunk lehetőséget azon kollégák számára is, akik munkájukat gyakorlati foglalkozás keretén belül szeretnék bemutatni.
A konferencia szervesen kapcsolódik az Art Capital Kortárs Képzőművészeti Fesztivál kiállításaihoz és a Láthatatlan jelenlét – Bevezetés a kortárs művészetbe gyerekeknek – de nem csak nekik címmel megrendezett kiállításunkhoz.

Az eseményre a következő linken lehet regisztrálni: http://bit.ly/kortarsitasregisztracio

7039

Kert/művészet


A konferencia az Art Capital 2018 programsorozatának része.
Olyan előadások hangoznak el, amelyek kert és művészet 20 – 21. századi kapcsolódási pontjait vizsgálják, elsődlegesen magyar és közép – európai, valamint nemzetközi példák elemzésével.

PROGRAM:

9.45 Köszöntő

Kassai Hajnal

 

9.50 Bevezető

Szikra Renáta, Véri Dániel

 

10.00–11.20 Művészek és kertek

szekcióvezető: Szikra Renáta

 

Kissné Budai Rita: Ferenczy Károly parkjai és kertjei

Gellér Katalin: A kert mint világfelfogás és életreform a gödöllői művésztelepen

Barki Gergely: Czóbel Béla és a kert

Kelen Anna: A Városligettől Szentendréig. Parkok és kertek Kmetty János művészetében

 

11.20–11.40 Kérdések, vita

 

11.40–12.00 Kávészünet

 

12.00–13.00 Művészet a kertben

szekcióvezető: Véri Dániel

 

Berg Andrea, Eike Berg: A freisingi Schafhof Európai Művészház kertje mint alkotó- és kiállítótér

Máthé Andrea: Fondation Beyeler, Bázel. Galéria, park, szobrok, festmények, installációk

Martsa Piroska: A Martsa Műterem és Művészkert

 

13.00–13.20 Kérdések, vita

 

13.20–14.20 Ebédszünet

 

14.20–15.20 Kortárs Éden

szekcióvezető: Szabó Noémi

 

Bordács Andrea: Saját Éden teremtések a kortárs művészetben

Sárréti Gergely: Yoko Ono: Wish Tree

Nagy Róbert: Galeta kertje, End Art folyamatban

 

15.20–15.40 Kérdések, vita

 

15.40–16.25 Kert/projektek

 

Gosztola Kitti, Pálinkás Bence György: Vad kert utópia

Balogh Viktória: Kert

Kállai Márton: Közösségi kertek, Budapest

 

16.25 Kérdések, vita

 

16.40 Zárszó

 

A program és absztraktok letölthetőek innen!

 

17.00 Könyvbemutató

A jelen időzítése. Művészet és időtapasztalat

A kötetet bemutatják: a szerkesztő, Nemes Z. Márió és a szerzők.

 

7074

[Szét]TÖRDELT HAGYOMÁNYOK – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban


Néző·pontosítás konferenciasorozat

A Ferenczy Múzeumi Centrum Irodalmi Osztálya a Szöveg és kép viszonyának újszerűsége a régi Mozgó Világ folyóiratban (1975—1983) című rendezvényével 2017-ben elindította a Néző·pontosítás című konferenciasorozatát, melynek alapvető szempontja, hogy mindig még élő, látogatható kiállításhoz kapcsolódóan kerüljön megrendezésre. Az irodalommal párhuzamosan a vizuális művészetek, az intermediális kérdésfeltevések felé nyitott kiállításokhoz igazítva, a megvalósulás aktualitását kiaknázva a konferenciák tematikája is szöveg és vizualitás kapcsolódásának, egymásra hatásának, érintkezésének, közös törekvéseinek a vizsgálata.

A részvétel ingyenes, de kérjük regisztráljon! Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: konferencia@muzeumicentrum.hu

 

Részletes program:

  1. március 8., csütörtök

 

9:45

Köszöntő: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Bevezető: Szilágyi Zsófia Júlia, Véri Dániel

 

Kontextus

Szekcióvezető: Szilágyi Zsófia Júlia

10:00

Csányi ErzsébetSzellemi együtthatók. Egy épület, egy tribün − több nyelv, több folyóirat

10:20

Orcsik Roland: Ludizmus – játék, káosz és autonómia a symposionista lírában

10:40

Kérdések, vita

 

11:00

Kávészünet

 

Életművek

Szekcióvezető: Ladányi István

11:10

Pintér Viktória: Spontaneitás és életkollázs. Ladik Katalin lírája az Új Symposion hasábjain

11:30

Visy Beatrix: A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben

11:50

Gazsó Hargita: Az ötlettől a megvalósulásig. Juhász Erzsébet szövegei az Új Symposionban, valamint hagyatékának tükrében

12:10

Radics Viktória: Képrombolás Sziveri János költészetében

12:30

Kérdések, vita

 

13:00

Ebédszünet

 

Képzőművészet

Szekcióvezető: Véri Dániel

14:00

Szarka Mándity Krisztina: Ács József és Benes József az Új Symposionban

14:20

Kürti Emese: UFO Party. Az Új Symposion folyóirat szerepe a magyarországi neoavantgárdban

14:40

Faragó Kornélia: Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban

15:00

Kérdések, vita

 

15:30

Kávészünet

 

Hatástörténet

Szekcióvezető: Visy Beatrix

15:50

Petőcz András: Nyitottság a zártság felől nézve – avagy az Új Sympo hatása a 80-as évek magyarországi fiatal irodalmára

16:10

Novák Anikó: Lakoma a vizualitás asztalánál. Az Új Symposion mint élő hagyomány a vajdasági magyar folyóirat-kultúrában

16:30

Ladányi István: Symposion-interjúk. Szépirodalom, tanúságtétel, irodalomtörténeti forrás?

16:50

Kérdések, vita

 

17:20

Zárszó

6199

Közösségi régészet, fémkeresőzés, topográfia 3.


A Ferenczy Múzeumi Centrum 2018-ban is folytatja évekkel ezelőtt útjára indított közösségi régészeti programját. Ennek keretein belül rendezzük meg az immár hagyományosnak tekinthető tavaszi előadássorozatunkat a lelőhelyfelderítés módszereinek, a régiónkban jellemzően előforduló régészeti korszakoknak és leleteknek alaposabb megismerése, valamint a közösségi élet előmozdítása céljából. Az idei témákat a programban részt vevő múzeumbarát civilek javaslatai alapján állítottuk össze. Az előadásokat márciusban, péntek délutánonként 13 órai kezdettel tartjuk. Ugyanezeken a napokon délelőtt az előző évek közös terepbejárásain előkerült kerámiaanyagot rendezzük és vesszük nyilvántartásba önkéntesek segítségével. A helyszín minden alkalommal a gödöllői régészeti raktárbázis. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: kozossegi.regeszet@gmail.com
 
Szabó Máté: Repülés a múltba

Stibrányi Máté: Belátunk-e a föld alá? Régészeti lelőhelyek kutatása ásatás nélkül

Tóth János Attila: Folyami régészeti kutatások: leletek, módszerek, problémák

Nagy Tibor: A fémdetektorok jellemzői és gyakorlati alkalmazása a régészetben

5943

ÚJ SYMPOSION: konferencia-felhívás


Irodalomtörténészek, művészettörténészek jelentkezését várjuk tavasz eleji konferenciánkra, melyet a Ferenczy Múzeumban rendezünk meg, március 8-án.

Jelentkezni egy, a szóközökkel együtt max. 2000 karakter hosszúságú absztrakt beküldésével lehetséges.
A távolabbról érkező előadóknak, szükség esetén, tudunk szállást biztosítani Szentendrén.

Itt találhatók a részletek.

5649

Beszélgetés és előadás dr. Vörös Győzővel


dr Vörös Győző

ókorkutató, egyiptológus, ásatásvezető, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

18 óra: IDEÁLOK® – TALÁLKOZÁSOK-ÉLETUTAK – Fiataloknak szóló
sorozatunkban bemutatkoznak érdekes szakmák, izgalmas életutak, álmaikat megvalósító emberek.

Győző életútjáról és szakmájának érdekességéről mesél.

19 óra: A szentföldi magyar ásatások a Holt-tenger keleti partján Jordániában címmel vetítéssel egybekötött beszámoló

20 óra: kötetlen beszélgetés

 

További részletek: www.frangipani.hu

A részvétel díjmentes, előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!

Tel: +36-30-488-7332, studio@frangipani.hu

5599

Beavatás pedagógusoknak (2. nap)


Kurátori tárlatvezetés pedagógusok számára a Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920). Zártkörű program.

Szentendre a 18. században élte aranykorát, Közép-Európában számon tartott kereskedővárosként. Ekkor épült hét templomának magasra szökő tornyai ma is e boldog kor tanúi. A város fejlődése a következő században lehanyatlott, lakossága, gazdasági ereje csökkent. A kiegyezést követően azután egy új nemzedék emelte föl ismét Szentendrét, kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, akinek élete, tevékenysége többféle módon is megjelenik a látnivalók sorában.

Kiállításunk – néhány előzményre visszatekintve, illetve a korszakhatáron átnyúló eredményeket is bemutatva – a századforduló időszakának kisvárosát mutatja be. Igyekeztünk a helyi fejleményeket a kor történetébe ágyazva bemutatni, követve, idézve azokat a technikai-életmódbeli változásokat, amelyek átalakították az emberi életet. Körképünk nem eseménytörténet, sokkal inkább a változás, az új, modern kisvárosi jegyek megjelenésére, a hagyománnyal való együttélésére, olykor küzdelmére összpontosít.

Kurátorok: Tyekvicska Árpád, Sz. Tóth Judit, Péterffy Gergely

Programidőpontok:
2017. NOV 07. 17:00 – 19:00
2017. NOV 10. 17:00 – 19:00
Regisztráció szükséges!
E-mail: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu
Regisztrálni névvel, email-címmel, és az alkalom megjelölésével lehet.
Regisztráció kezdete: 2017. OKT 09. 00:00
Regisztráció vége: 2017. NOV 03. 23:59

3830

Beavatás pedagógusoknak (1. nap)


Kurátori tárlatvezetés pedagógusok számára a Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920). Zártkörű program.

Szentendre a 18. században élte aranykorát, Közép-Európában számon tartott kereskedővárosként. Ekkor épült hét templomának magasra szökő tornyai ma is e boldog kor tanúi. A város fejlődése a következő században lehanyatlott, lakossága, gazdasági ereje csökkent. A kiegyezést követően azután egy új nemzedék emelte föl ismét Szentendrét, kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, akinek élete, tevékenysége többféle módon is megjelenik a látnivalók sorában.

Kiállításunk – néhány előzményre visszatekintve, illetve a korszakhatáron átnyúló eredményeket is bemutatva – a századforduló időszakának kisvárosát mutatja be. Igyekeztünk a helyi fejleményeket a kor történetébe ágyazva bemutatni, követve, idézve azokat a technikai-életmódbeli változásokat, amelyek átalakították az emberi életet. Körképünk nem eseménytörténet, sokkal inkább a változás, az új, modern kisvárosi jegyek megjelenésére, a hagyománnyal való együttélésére, olykor küzdelmére összpontosít.

Kurátorok: Tyekvicska Árpád, Sz. Tóth Judit, Péterffy Gergely

Programidőpontok:
2017. NOV 07. 17:00 – 19:00
2017. NOV 10. 17:00 – 19:00
Regisztráció szükséges!
E-mail: gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu
Regisztrálni névvel, email-címmel, és az alkalom megjelölésével lehet.
Regisztráció kezdete: 2017. OKT 09. 00:00
Regisztráció vége: 2017. NOV 03. 23:59

3819