Bábel a Bizottság-ligetben


A Ferenczy Múzeumi Centrum mint kiíró nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre).
 
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
két különálló köztéri műalkotás létrehozásának és időszakos bemutatásának megvalósítása.
 
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:
A létrehozandó műalkotások tematikájának közvetlen vagy közvetettmódon kapcsolódniuk kell a Bibliában szereplő Bábel tornyához vagy annak szekuláris hagyományához.
 
KERETÖSSZEG:
a pályázható összeg megvalósuló művenként maximum bruttó 900 000 Ft, amely a mű megvalósításához szükségesminden járulékos költséget magában foglal.
 
 A PÁLYÁZÓK KÖRE:
a pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
a pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A zsűri tagjai: Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész; Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója; Boros Lili művészettörténész; Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti Főosztályának vezetője; Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész. A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2020. április 1-ig hozza meg döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján tesszük közzé.
 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
a pályázat nyelve: magyar. Műfaji vagy technikai megkötés nincs, egy pályázó több tervet is benyújthat.
 
HELYSZÍN:
a Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.
 
IDŐTARTAM:
a megvalósuló alkotások installálása 2020. június 15–19. között történik, a művek várhatóan 2020. szeptember 1-ig maradnak kiállítva a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.
 
JOGI KIKÖTÉSEK:
az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró nem vállal felelősséget. A művek megvalósulásához, installálásához és bontásához szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj fedezi, biztosítja. Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért. Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt, de ezekért anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a mű létrehozása részletes statikai tervezést igényel, a pályázónak a pályázat megnyerése után, az elkészítés előtt a szükséges terveket el kell készítenie. Ha a mű elkészítése a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.
 
 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
a pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on, PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre: Ferenczy Múzeumi Centrum, Igazgatói Titkárság, 2000 Szentendre, Fő tér 2–5., vagy személyesen a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatói Titkárságára a 2000 Szentendre, Duna korzó 25., 1.emelet címen.
 
A Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Jogi út ezen intézkedésével szemben kizárva.
 
A PÁLYÁZATI ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

  • Koncepció: 2000–4000 karakter terjedelemben;
  • Műleírás: pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;
  • Látványterv: rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
  • Költségvetés: tételes költségvetés, amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
  • Szakmai életrajz: a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
  • Elérhetőség: postai és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.
 
A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 13.
 
A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség. A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.
 
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS:
a Ferenczy Múzeumi Centrum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.
 
A FELHASZNÁLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSA:
a felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2020. május 1-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
 
A TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE:
a teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeumi Centrum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.
 
SZERZŐI és FELHASZNÁLÓI JOGOK:
a pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
a pályázattal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársától lehet e-mailben: fruzsina.kigyos@muzeumicentrum.hu érdeklődni.
 
A borítóképen a 2019-es public art pályázatunk egyik nyertes pályaműve, Hugyecsek Balázs Fa-fűrész című alkotása látható.

12222

Gyászhír


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, Dákó Balázs az elmúlt héten balesetben elhunyt.
Balázs az elmúlt években a frissen végzett, az ásatásokon mindenre rácsodálkozó technikusból rutinos, feladatát példás szakértelemmel ellátó kollégává érett. Munkáját mindig jókedvűen, vidáman végezte, régészeti közösségünk életében fontos szerepet töltött be.
 
Fájó szívvel búcsúzunk. Nyugodjék békében!

12279

Késő bronzkori kincsleletek Pest megyéből


A Ferenczy Múzeumi Centrum Régészeti Osztálya szeptember végén kapta a bejelentést, miszerint a megye keleti részén bronztárgyakat találtak, amelyek valószínűleg egy késő bronzkori kincslelet részei lehetnek.
 
A múzeum munkatársainak a helyszínen végzett egynapos leletmentés alkalmával sikerült 93 bronztárgyat eredeti helyzetében megfigyelni, kibontani és dokumentálni. A tokos baltákból, peremes baltából, sarlóból, spirális karperecből, lándzsahegyből, kardpenge töredékből, tűkből, lepényekből és olvadékokból álló kincsleletet valószínűleg egy edényben áshatták el. A frissen felfedezett leletanyag a késő bronzkoron belül az ún. Gyermely-horizontba sorolható.

 

11790

TÉLI NYITVATARTÁS


2019. november 2. és 2020. február 29. között a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei rövidített nyitvatartás szerint látogathatók:
 
Keddtől vasárnapig: 10–17 óráig
A pénztárak 17:00-ig tartanak nyitva.
 

Kovács Margit Kerámiamúzeum
hétfőtől vasárnapig 10–17 óráig
A pénztár 17:00-ig tart nyitva.
11771

Két új művel gyarapodott a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteménye


Melkovics Tamás: Fa moduláris vázlat 1. és Pasqualetti Eleonóra: Démonikus erők című munkáit kapta ajándékba a Ferenczy Múzeumi CentrumMANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Szüret című kiállításának megnyitóján. A műveket Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára adta át, az alkotásokat a műteremlakások bérlői által készített művek közül szakértői zsűri választotta ki. Az alkotások a Szüret című kiállítás lebontása után, november végén érkeznek majd a múzeumi raktárba.
 
1.
Melkovics Tamás: Fa moduláris vázlat 1., 2018
ragasztott fa; 46 × 25 × 22 cm
 
2.
Pasqualetti Eleonóra: Démonikus erők, 2017–2018
papír, tenger által mosott kő, pasztell, vegyes technika; 34 × 29,2 cm

11718

Múzeumok Őszi Fesztiválja a Ferenczy Múzeumi Centrumban


Idén ősszel is szeretettel várjuk látogatóinkat a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó programjainkon.
 
Mindjárt két megnyíló kiállításunkra várjuk a közönséget: október 5-én nyílik a Végtelen átjáró – A tolcsvai Természet-művésztelep című tárlat a MűvészetMalomban, október 24-én pedig a Kucsera Emlékév keretében megrendezett Kucsera Ferenc mártíriuma – Történeti narratíva és kortárs reflexiók kiállítás az Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeumban.
 
Folytatódik a Keresztrím irodalmi est-sorozat: október 18-án Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész beszélget meghívott vendégeivel, Tőzsér Árpád költő, műfordítóval, Nagy Hajnal Csilla költő, szerkesztővel, valamint Laboda Róbert költő, slammerrel a Ferenczy Múzeumban.
 
Boros Luca meseterapeuta két foglalkozást is tart: Üvegember címmel a Czóbel Múzeumban október 4-én, Kopogtatás, Sárfal címmel pedig a Kmetty Múzeumban november 8-án (mindkét foglalkozás tizenhat éven felülieknek ajánlott).
 
A Szenior Szerda résztvevőit ezúttal a Végtelen átjáró című kiállítás kurátora várja október 16-án a MűvészetMalomban tárlatvezetésre.
 
Családi programjaink: a magyar festészet napján, október 11-én a MANK és további szentendrei szervezetek rendezésében jön létre a F(l)ess Mob itt és most! szabadtéri program kezdő és gyakorló festőknek Szentendre Fő terén. Október 13-án kőhegyi kirándulásra invitáljuk a kalandvágyókat a Végtelen átjáró kiállítás művészeivel közösen. November 10-én pedig a papírrestaurálás folyamatába tekinthetnek bele látogatóink a Tárgydoktor rendel! A nagy könyvlopás kiállításhoz kapcsolódó családi programon.

11624

Őszi programajánló


Czóbel Béla, Kmetty János, Kovács Margit, Kucsera Ferenc, a szentendrei Új Művésztelep, a tolcsvai művésztelep, a tiltott és tűrt művészet, a nagy könyvlopás és kamaszoknak szóló kortárs művészeti kiállítás köré szerveződnek őszi programjaink, melyekkel minden korosztály számára tartalmas múzeumi időtöltést kínálunk.

Az őszi programkínálatunk innen tölthető le.

11614

Madách Imre: Az ember tragédiája – Nagyravágy több részben


Nemzeti kultúránk alapműve a legtöbbet előadott magyar dráma: ezernél is többször került színpadra. Szentendrei előadása egy új, független társulat bemutatkozása, mely Madách szövegét – a színháztörténetben csaknem egyedülálló módon – teljes egészében, rövidítések nélkül viszi színre. Ez a mintegy kilenc órás időtartamú, rendkívüli művészeti kísérlet a Ferenczy Múzeumban, egy álomszerű tárlatvezetés keretein belül valósul meg.
 
Emberiségköltemény, világdráma, metafizikus tragédia, könyvdráma. Madách Imre műve a magyar nyelvű drámaírás egyik legnagyobb vállalkozása. Az ember tragédiája nyelvezete és bölcseleti összetettsége immár másfél évszázada készteti csodálatra és teszi próbára olvasóit. Ám amennyire inspiráló a mű korokon, tereken és nemzeteken átívelő gondolati gazdagsága, ugyanannyira teher is a színházcsinálók számára. Az ember tragédiája mesteri módon konzervált múzeumi tétel. Kiállítási tárgy, amely szerzőjének romantikus eszményeit, korának történelemfelfogását, patriarchális berendezkedését jeleníti meg. Egy letűnt időszak nyomait, melyekben saját korunkat is felismerhetjük.
 
A londoni szín kapitalista szabadversenyének világa a mi jelenünk már-már falanszteri valóságával kapcsolódik össze. Ma leginkább e szerzői jóslat ismerős közegéből tudunk rátekinteni a nagy műre; a teremtett anyagra, mely felett ott őrködik teremtője, a kételyekkel küzdő, elemző, gondolkodó ember: Madách Imre mint e kiállított, szimulált valóság egyetlen valódi ismerője. Az író maga is megjelenik az előadásban – az emberi együttélés módozatait kutató, igazi luciferi alkatként, aki dolgozószobájából, jegyzetei közül vezet végig bennünket, nézőket a múzeumi tárlaton. Alkotása a szemünk előtt, a születés aktusa során nyitja meg magát, s tárja fel mélyrétegeit, hogy a számtalan nézőpont és idea mögött felszínre törhessen a mindent előremozdító és felülíró emberi vágy. A tragédia színei múzeumi installációkká válnak. Órákon át tartó szertartás zajlik, melynek során a múlt, apáink, nagyapáink világa érintkezésbe lép saját jelenünkkel. Színház, film, múzeum és zene közös, kifulladásig tartó keringője ez az előadás, amelyben mindannyian Ádámokká és Évákká válunk a bennünket körülvevő egyének tömegében, az eseményeket szemlélő mindenkori közönség előtt.
 
Játsszák:

Béres Miklós, Fekete Edda, Horváth Julianna, Mészáros Márton, Nagyabonyi Emese, Nagyhegyesi Zoltán, Szacsvai István, Tóth Szilvia Lilla, Verebes Andrea, Vincze Erika
 
Dramaturg:

Bíró Bence, Oláh Tamás
 
Zeneszerző:

Bartók György
 
Zene:

Monarchia Vonósnégyes, Bartók György
 
Filmrendező:

Nagy Bianka
 
Operatőr:

Tóth Márton
 
A rendező munkatársa, irodalmi munkatárs:

Ernyei Bea
 
Rendezőasszisztens:

Molnár Dávid Márk, Tóth Szilvia Lilla
 
Ügyelő:

Révész Margit
 
Grafika:

Erdélyi Sarolta Ágnes
 
Rendező:

Sardar Tagirovsky

 
 
Az előadás megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
 
Az előadás hossza: kb. 510 perc (4 szünettel)

 
 
Jegyár: 2900 Ft (egységesen)
 
Online jegyvásárlás: www.jegymester.hu
 
FMC- vagy AC-bérlettel az előadás ingyenesen tekinthető meg, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrálni szükséges (regisztracio@muzeumicentrum.hu).

 

Facebook-esemény

 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
 
Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

11376

Madách Imre: Az ember tragédiája – Nagyravágy több részben


Nemzeti kultúránk alapműve a legtöbbet előadott magyar dráma: ezernél is többször került színpadra. Szentendrei előadása egy új, független társulat bemutatkozása, mely Madách szövegét – a színháztörténetben csaknem egyedülálló módon – teljes egészében, rövidítések nélkül viszi színre. Ez a mintegy kilenc órás időtartamú, rendkívüli művészeti kísérlet a Ferenczy Múzeumban, egy álomszerű tárlatvezetés keretein belül valósul meg.
 
Emberiségköltemény, világdráma, metafizikus tragédia, könyvdráma. Madách Imre műve a magyar nyelvű drámaírás egyik legnagyobb vállalkozása. Az ember tragédiája nyelvezete és bölcseleti összetettsége immár másfél évszázada készteti csodálatra és teszi próbára olvasóit. Ám amennyire inspiráló a mű korokon, tereken és nemzeteken átívelő gondolati gazdagsága, ugyanannyira teher is a színházcsinálók számára. Az ember tragédiája mesteri módon konzervált múzeumi tétel. Kiállítási tárgy, amely szerzőjének romantikus eszményeit, korának történelemfelfogását, patriarchális berendezkedését jeleníti meg. Egy letűnt időszak nyomait, melyekben saját korunkat is felismerhetjük.
 
A londoni szín kapitalista szabadversenyének világa a mi jelenünk már-már falanszteri valóságával kapcsolódik össze. Ma leginkább e szerzői jóslat ismerős közegéből tudunk rátekinteni a nagy műre; a teremtett anyagra, mely felett ott őrködik teremtője, a kételyekkel küzdő, elemző, gondolkodó ember: Madách Imre mint e kiállított, szimulált valóság egyetlen valódi ismerője. Az író maga is megjelenik az előadásban – az emberi együttélés módozatait kutató, igazi luciferi alkatként, aki dolgozószobájából, jegyzetei közül vezet végig bennünket, nézőket a múzeumi tárlaton. Alkotása a szemünk előtt, a születés aktusa során nyitja meg magát, s tárja fel mélyrétegeit, hogy a számtalan nézőpont és idea mögött felszínre törhessen a mindent előremozdító és felülíró emberi vágy. A tragédia színei múzeumi installációkká válnak. Órákon át tartó szertartás zajlik, melynek során a múlt, apáink, nagyapáink világa érintkezésbe lép saját jelenünkkel. Színház, film, múzeum és zene közös, kifulladásig tartó keringője ez az előadás, amelyben mindannyian Ádámokká és Évákká válunk a bennünket körülvevő egyének tömegében, az eseményeket szemlélő mindenkori közönség előtt.
 
Játsszák:

Béres Miklós, Fekete Edda, Horváth Julianna, Mészáros Márton, Nagyabonyi Emese, Nagyhegyesi Zoltán, Szacsvai István, Tóth Szilvia Lilla, Verebes Andrea, Vincze Erika
 
Dramaturg:

Bíró Bence, Oláh Tamás
 
Zeneszerző:

Bartók György
 
Zene:

Monarchia Vonósnégyes, Bartók György
 
Filmrendező:

Nagy Bianka
 
Operatőr:

Tóth Márton
 
A rendező munkatársa, irodalmi munkatárs:

Ernyei Bea
 
Rendezőasszisztens:

Molnár Dávid Márk, Tóth Szilvia Lilla
 
Ügyelő:

Révész Margit
 
Grafika:

Erdélyi Sarolta Ágnes
 
Rendező:

Sardar Tagirovsky

 
 
Az előadás megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
 
Az előadás hossza: kb. 510 perc (4 szünettel)

 
 
Jegyár: 2900 Ft (egységesen)
 
Online jegyvásárlás: www.jegymester.hu
 
FMC- vagy AC-bérlettel az előadás ingyenesen tekinthető meg, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrálni szükséges (regisztracio@muzeumicentrum.hu).

 

Facebook-esemény

 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
 
Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

11368