PÉNZTÁROS MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

A Ferenczy Múzeumi Centrum telephelyeire azonnali kezdéssel pénztáros munkatársat keres napi 8 órás munkakörbe.

Feltételek: középfokú végzettség, jó kommunikációs készség, pontos munkavégzés, igényes megjelenés.

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel) és alapfokú angol nyelvtudás előny.

Az önéletrajzokat a titkarsag@muzeumicentrum.hu e-mail címen várjuk, vagy azok személyesen is leadhatóak a Ferenczy Múzeumi Centrum Igazgatóságán (2000 Szentendre, Duna korzó 25, P’Art mozi épülete, 1. emelet).

 

MUZEOLÓGIAI OSZTÁLYVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

A Ferenczy Múzeumi Centrum a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§ alapján pályázatot hirdet muzeológiai osztályvezető állásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör: történész

Vezetői megbízása: osztályvezető

Munkavégzés helye: Ferenczy Múzeumi Centrum – 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó tényleges feladatok:

Vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a Muzeológiai Osztály munkatársainak munkáját, az osztály működését, az osztályhoz tartozó szakfeladatok elvégzését. Feladata Pest megye, kiemelten Szentendre napjainkig terjedő időszaka muzeális (tárgyi, írásos és egyéb) emlékeinek gyűjtése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzététele és bemutatása. A múzeum állandó és időszaki kiállításain igény szerint magyar és idegen nyelven tárlatvezetést végez. Ellátja a múzeumi történeti gyűjtemény – tárgyi és dokumentum gyűjtemények – kezelését, az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. A múzeum kiállítási tervének megfelelően kiállításokat készít elő és rendez. Javaslatot tesz a műtárgyak, és a múzeum munkájának színvonalát emelő eszközök, anyagok, szoftverek beszerzésére, a múzeum kiállításainak fejlesztésére, bővítésére. A kezelésére bízott gyűjtemény vonatkozásában szakértői, szaktanácsadói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelt rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi, szakirányú (történelem) végzettség
 • szakmai – legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • angol vagy német nyelv ismeret (C típusú középfokú nyelvvizsga)
 • kiemelkedő szakirányú tudományos és publikációs tevékenység
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • tudományos fokozat
 • szerb és latin nyelvismeret
 • kutatói tevékenység Pest megye társadalomtörténete, helytörténete témaköréből
 • múzeumi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz fényképpel
 • publikációs jegyzék
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és idegen-nyelv ismeretet igazoló bizonyítványok hiteles másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően, azonnal

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Ferenczy Múzeumi Centrum címére történő megküldéssel (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő A/67-2/2019 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: muzeológiai osztályvezető vagy elektronikus úton a titkarsag@muzeumicentrum.hu email címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatban előírt dokumentumok beszkennelésével érvényes a pályázat. A kinevezésről pályázat előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. Az előkészítő bizottság a pályázatok előszűrése után fennmaradó pályázóknak szakmai interjút szervez. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja: www.kozigallas.gov.hu,

Ferenczy Múzeumi Centrum honlapja: www.muzeumicentrum.hu